Lijst 15

DENK

DENK staat voor een divers cultuuraanbod in de gemeente. Binnen het cultuurbeleid wordt daarom nadrukkelijker ingezet op een divers aanbod en op breedtecultuur. Bij culturele instellingen die subsidie ontvangen is diversiteit een voorwaarde. Er wordt kritisch gekeken naar de noodzaak van sommige cultuursubsidies en zelffinanciering wordt gestimuleerd.

Laagdrempelig kunst- en cultuuraanbod in de wijken krijgt grotere voorkeur. Kunst in de openbare ruimte wordt gestimuleerd. Er wordt meer ingezet op vernieuwing en jongeren krijgen een grotere stem binnen het
cultuurbeleid. 

Toegang tot recreatie voor inwoners met een lager inkomen wordt bevorderd. Ieder kind moet de mogelijkheid hebben om een dagje uit te gaan. De gemeente zet daarom binnen het armoedebeleid in op korting bij cultuur- en recreatie instellingen voor inwoners met een lager inkomen.

• Alle Haagse musea toegankelijk maken voor kinderen in Den Haag
door kaarten aan te bieden aan basisscholen ten behoeve van ouders
die dat niet kunnen betalen.

• Gratis cultuurkaart voor jongeren tot 18 jaar waarbij ze toegang krijgen
tot culturele activiteiten in Den Haag.