Lijst 4

Groenlinks

Het Haagse kunst- en cultuuraanbod is een trots voor de stad. Daarom brengen we het subsidiebudget op peil en investeren we minstens 75 miljoen euro per jaar in kunst en cultuur. Alle inwoners van Den Haag hebben toegang tot kunst, cultuur en sport. Als bezoeker of als deelnemer. Daarom behouden we de Ooievaarspas en komen er meer cultuurcoaches om kinderen te helpen kennismaken met het cultuuraanbod.

We willen cultuuronderwijs een vast onderdeel maken van het onderwijs op basis- en middelbare scholen. Daarom breiden we het initiatief ‘Cultuuronderwijs op z’n Haags’ voor het basisonderwijs uit naar speciaal en voortgezet onderwijs.

Den Haag heeft een goede nachtscene met veel mogelijkheden om verder te groeien. Daarom ontwikkelen we samen met nachtclubs een betere visie op het nachtleven. We geven meer vergunningen voor nachtclubs en verruimen openingstijden.

We ondersteunen de Haagse popcultuur. We blijven Haagse kunstenaars en muzikanten ondersteunen. We behouden de huidige broedplaatsen en zoeken samen met deze makers naar nieuwe plekken waar zij hun werk kunnen maken.

We willen ruimte bieden aan bestaande én nieuwe culturele organisaties in Den Haag. Daarom zorgen we voor verschillende soorten cultuursubsidies, van langere duur voor een basiscultuuraanbod en kortere duur voor tijdelijke projecten. Bij de subsidieaanvraag houdt de adviescommissie rekening met diversiteit en inclusiviteit. Ook de adviescommissie zelf is een representatieve afspiegeling van de Haagse inwoners.

Op de zaterdag na Black Friday willen we in Den Haag, net als op ruim 130 plekken op de wereld, Fair Saturday organiseren. Na een dag koopjesjagen laten we Den Haag een dag lang de kracht van kunst en cultuur ervaren. Op deze dag werken artiesten, kunstenaars, culturele organisaties en ondernemers samen