Lijst 1

Hart voor Den Haag

Cultuur is belangrijk voor ons welbevinden. Het zijn plekken van bezinning en herkenning. Bovendien biedt het in samenhang met de portefeuille Economie ook enorme kansen. Den Haag heeft op cultureel vlak veel moois te bieden.

Fameuze musea, landelijke bekende theater- en dansgroepen, bloeiende cultuur ankers, gerenommeerde muziekensembles en theaters, gezichtsbepalende festivals, betrokken stadsmakers en geëngageerde kunstbeoefenaars. Maar onder aanvoering van eerst de Haagse Stadspartij en later D66 heeft het cultuuraanbod in de stad een flinke knauw gekregen.

Zo zijn er de cultuurreserves aangeboord om de exploitatietekorten van het Spuiforum (Amare) te dichten en moest toneelgroep De Appel haar deuren sluiten. Bovendien is het een understatement om te zeggen dat de Haagse culturele sector, als gevolg van landelijke en gemeentelijke cultuurbezuinigingen en de recente coronacrisis, de afgelopen jaren behoorlijk onder druk is komen te staan.

Den Haag blijft qua investeringen in de cultuursector flink achter bij de overige G4-steden. Hart voor Den Haag pleit voor de verhoging van het huidige Kunstenplan-budget, het liefst naar het niveau 2010. Jaarlijks 19 miljoen euro erbij om de in de top van Nederlandse cultuursteden te blijven. Met deze injectie willen we dat het nu zwakke middenkader zich kan versterken. Dat inventiviteit en doorontwikkeling van kleine instellingen en startende kunstenaars wordt vergroot. Dat we kunstenaars een eerlijke beloning (Fair Practice Code) kunnen geven.

We zetten in op behoud van de cultuurankers, die de afgelopen jaren bewezen hebben dat zij een bijdrage leveren aan cultuurparticipatie en dienen als cultureel bindmiddel. We zouden bij deze cultuurankers graag een Haagse Cultuurmart organiseren, met ruimte voor amateurs, maar ook voor presentaties van stedelijke culturele instellingen. Een mooie manier om bewoners van wijken en cultuur uit de stad bij elkaar te brengen. Gratis toegankelijk. Verder voeren wij een ruimhartig beleid inzake onze huidige theaters en musea.

Een sterk Museumkwartier
Escher in de voormalige Amerikaanse ambassade Bijna was het gelukt, het Eschermuseum en -hotel in de oude Amerikaanse ambassade. Maar na de mini-staatsgreep van de Rijksrecherche in oktober 2019, is het plan door D66- wethouder Bruines voor een internationaal sterk Museumkwartier vakkundig om zeep geholpen. Vastgoedontwikkelaar IQNN Devlopement en vermogensbeheerder Syntrus Achmea werkten, aangejaagd door wethouder De Mos, met museum Escher in het paleis plannen uit voor het vestigen van het Eschermuseum, een hotel en een rooftopbar in de ambassade. Struikelblok was het garanderen van de bestaande subsidie voor langer dan de nu geldende vier jaar. De stad loopt daardoor niet alleen 11,5 miljoen aan verkoopinkomsten mis, maar vooral een culturele trekker voor de stad die een uitgebreid Eschermuseum had kunnen worden. Het bezoekersaantal zal met het plan op een verdubbeling kunnen rekenen, van 160.000 naar 300.000 per jaar. Bovendien had het slagen van het Eschermuseum ook andere kansen geboden, zoals het huisvesten van het Literatuur- en Kinderboekenmuseum in het voormalige pand van Staalbankiers in de Lange Houtstraat (in handen van Syntrus Achmea) en een Oranje- Delfsblauwmuseum of een combinatie daarvan in het huidige pand van Escher.


Naast het Kinderboekenmuseum zou het pand van Staalbankiers een enorme verrijking zijn voor de hotel- en congrescapaciteit. Nu liggen honderden vierkante meters, met een ongebruikt zwembad, stof te happen. Benno Tempel, directeur van zowel het Kunstmuseum als Escher sprak terecht van ‘een klucht’ en stelde tegenover het AD: ‘Als de stad deze kans niet pakt, als ze dit fantastische plan niet voor elkaar krijgt, dan is dat de blunder van de eeuw’. Zo is het maar net en om alleen al deze de klus wel te klaren, willen wij terug in het stadsbestuur. We steunen het Haags Historisch Museum bij haar plannen voor een grootschalige vernieuwing, waarbij het stadsmuseum met een nationale uitstraling krijgt.