Lijst 21

INL Den Haag

Kunst en Cultuur is dé inspiratie voor de geest. INL Den Haag wilt dat ieder kind in Den Haag vanaf 0 jaar in aanraking komt met Kunst en Cultuur. Het is een belangrijk onderdeel van de opvoeding en vormt kinderen naar volwaardige Haagse inwoners die nieuwsgierig, ondernemend en creatief zijn. Het maakt onze stad sprankelender en economisch sterker.

Er moeten veel meer plekken in Den Haag zijn waar alle kunstvormen zichtbaar zijn. Die zichtbaarheid heeft een positief effect op inwoners en inspireert ook jonge generaties om hiermee aan de slag te gaan. Uit onderzoek is gebleken dat Kunst en Cultuur mensen beter laat leren, mensen krijgen een breder perspectief en zijn meer toegankelijk voor anderen in de samenleving.

INL Den Haag staat voor Kunst en Cultuur waarbij een kosmopolitische cast en een open podium de basis is. De mix van talent en talent. Je mag zijn wie je bent.

Kunst

1. Ruimte voor het experiment

INL Den Haag wilt meer plekken voor pioniers die over de grenzen gaan van het beleven van multidisciplinaire kunst. Het geeft niet alleen kunstenaars een andere kijk op verschillende kunstvormen, maar geeft de nieuwsgierige inwoner van Den Haag een verdieping in de kunst.

2. Economie en kunst

INL Den Haag ziet kunst als verdienmodel, waarbij kunstenaars de kans krijgen om te exposeren, acteren, presteren, muziek, dans en theater op het Haagse podia te brengen. Den Haag is van oudsher een kunststad en heeft door alle bezuinigingen van de afgelopen jaren, onvoldoende gedaan om van Den Haag een volwassen kunststad te maken.

3. Kunststraat

In veel steden zoals bijvoorbeeld Amsterdam zien wij ateliers voor kunstenaars langs een straatlijn. Zij kunnen daar creëren, exposeren en hun waar verkopen. Den Haag is klaar om de Haagse kunstenaars een soortgelijke vaste plek te bieden. Het effect van een straat van ateliers is dat het zichtbaar is voor de stad en kan een vliegwiel zijn voor beginnende kunstenaars. INL wil dit mogelijk maken. Een kunststraat zal ook de behoefte van de toerist bevredigen en daardoor het toerisme bevorderen.

4. Wonen en kunst

INL Den Haag wilt een creatieve stad waar oog is voor kunst en maatschappij. Bij iedere nieuwbouw moet er ruimte zijn voor een kunstwerk gemaakt door de lokale kunstenaars.

5. Dag van de kunst

Ieder jaar wilt INL Den Haag een Dag van de Kunst, waarbij onderwijs, bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke instellingen zich kunnen uiten in een kunstvorm met een jaarlijks thema. Plan Dag van de Kunst.

6. Kunsteducatieprogramma

INL Den Haag vindt Kunst en Cultuur een cruciaal onderdeel van het vormen van de jeugd. Uit onderzoek blijkt zelfs dat muziek de taal- en spraakontwikkeling van ongeborenen stimuleert tijdens de zwangerschap. INL Den Haag introduceert en implementeert kunstonderwijs vanaf de kinderopvang tot en met het hoger onderwijs in de vorm van een apart vak om sociale en professionele vaardigheden te ontwikkelen. In de herhaling toont zich de meester.

Cultuur

1. Bibliotheek

INL Den Haag wilt in iedere wijk een bibliotheek. Tijdens de coronapandemie is het wegvallen van de bibliotheek een sociale aderlating gebleken. De functie van de bibliotheek is steeds meer een centrale plek geworden waar inwoners geïnspireerd raken, elkaar ontmoeten en studeren.

2. Cultureel erfgoed

Geschiedenis en de architectuur mag niet verloren gaan. Ons cultureel erfgoed is de toekomst van onze jonge generatie. Behoud van cultureel erfgoed is voor INL Den Haag vanzelfsprekend.

Wij vinden dan ook dat er op een gepaste wijze moet worden gekeken naar het koloniale verleden van onze stad. We stimuleren het onderzoek naar deze wrange geschiedenis en komen dan met ons plan. De Route van Besef.

3. Popstad (Haagse geluid)

Het Haagse geluid is verdwenen uit de straten van de popstad van Nederland. INL Den Haag wilt het Haagse geluid terug! In het uitgaansleven willen wij vergunningen afgeven voor Haags live music in de kroegen en bars. We zijn de leverancier van het nationaal geluid zoals de Golden Earring, Anouk, Di-Rect en Gruppo Sportivo.

De Golden Earring heeft zich de afgelopen zestig jaar bewezen met hun muzikale genialiteit en internationale hits zoals Radar Love en Twilight Zone. Nog steeds zijn zij inspiratie voor vele jonge artiesten. Wij willen de Golden Earring eren met een plein waar jong en oud het Haagse geluid kunnen laten horen.