Lijst 16

Samen Sterk voor Den Haag

Investeren in sport, cultuur en onderwijs is broodnodig. De verarming van de afgelopen jaren en de lockdowns van corona hebben een grote psychische impact op onze burgers. De komende jaren zal er flink geïnvesteerd moeten worden om onze jeugd en jong volwassenen weer perspectief te bieden. Naast het creëren van kansen op de arbeidsmarkt draagt een goede en gezonde vrijetijdsbesteding direct bij aan het welzijn van bewoners en veiligheid in de stad

Investeren in sport, cultuur en onderwijs is broodnodig. De verarming van de afgelopen jaren en de lockdowns van corona hebben een grote psychische impact op onze burgers. De komende jaren zal er flink geïnvesteerd moeten worden om onze jeugd en jong volwassenen weer perspectief te bieden. Naast het creëren van kansen op de arbeidsmarkt draagt een goede en gezonde vrijetijdsbesteding direct bij aan het welzijn van bewoners en veiligheid in de stad

Onze speerpunten:

  • Verhogen subsidies voor musea, theaters en muziekpodia;
  • Inzetten op cultuureducatie van jongeren;
  • Inzetten op sportdeelname van jongeren;
  • Inzet pestprotocol op alle scholen / sexting;
  • Investeren in multifunctionele bibliotheken, verspreid over de stad;
  • Samen met het onderwijs de stad aantrekkelijk maken voor leraren.