Lijst 11

Socialistische Partij

Kunst, cultuur en muziek zijn onmisbaar in onze stad en dragen bij aan de ontwikkeling, creativiteit en het samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden. Daarom moet er een breed aanbod van kunst en cultuur beschikbaar en toegankelijk te zijn voor alle Hagenaars. Mensen die hun brood verdienen in de culturele sector verdienen een leefbaar loon, zodat zij onze stad ook in de toekomst kunnen blijven verrijken.

Hoe gaan we dit doen?
Van culturele instellingen die subsidie ontvangen van de gemeente verwachten we dat ze in verbinding
staan met de stad en hun best doen om ook groepen te bereiken die uit zichzelf minder snel naar een
museum of voorstelling gaan. Elk stadsdeel verdient een volwaardig cultuuranker met een eigen gebouw. We investeren in wijken waar het cultuuranker nog ondermaats presteert om op den duur in elk stadsdeel een volwaardig aanbod te realiseren.

Wat willen we nog meer?

• De gemeente zorgt voor meer laagdrempelige plaatsen waar beginnende artiesten kunnen optreden en
exposeren, zoals broedplaatsen.

• De subsidies voor culturele instellingen moeten omhoog, zodat ook kleine organisaties in staat zijn om
hun medewerkers zekere contracten en een eerlijk loon te geven.

• Culturele instellingen die subsidie ontvangen van de gemeente mogen hun directeuren niet hoger
belonen dan het salaris van een wethouder.

• De gemeente maakt onderscheid tussen grote, middelgrote en kleine cultuurorganisaties in de
beoordeling en het budget voor cultuursubsidies. Op deze manier lopen we niet meer het risico dat de
grote instellingen de kaas van het brood van de kleine instellingen eten.

• Er komt minder reclame in de publieke ruimte en er komt meer kunst daarvoor in de plaats. De digitale
reclameborden op straat (Mupi’s) worden zo snel mogelijk verwijderd.

• Het wordt mogelijk om ook buiten de kerngebieden 24 uurs-vergunningen voor horeca aan te vragen. Op
deze manier kunnen nachtclubs juist op plekken waar de huur minder laag is een kans krijgen om zich te ontplooien. De aanvragen worden getoetst door een onafhankelijke commissie die beoordeelt of de aanvraag bijdraagt aan het nachtleven van Den Haag.

• Er komen weer zoveel mogelijk wijkbibliotheken. De tijdelijke bibliotheek in Moerwijk wordt permanent
en ook Spoorwijk krijgt weer een wijkbibliotheek.

• Alle inwoners van Den Haag kunnen eenmalig een gratis bezoek brengen aan het Gemeentemuseum en een voorstelling in Amare.

• Gesubsidieerde instellingen geven geen vrijkaarten meer aan raadsleden