22-09-2022

IMPULS! Herstelregeling enorm succes

CultuurSchakel verdeelt namens de gemeente Den Haag een subsidiebedrag van ruim € 250.000 onder Haagse aanbieders van cultuurbeoefening. Met dit geld geven we een impuls aan het herstel van de gevolgen van de coronacrisis.

Herstel van de coronacrisis

Bijna 200 Haagse aanbieders van cultuurbeoefening dienden hun subsidieaanvraag bij ons in om de extra kosten, gemaakt tijdens de coronacrisis of als gevolg van de pandemie, te kunnen financieren.

Volledige toekenning van budget

Inmiddels is de inschrijftermijn gesloten. In totaal zijn 132 aanvragen gehonoreerd. Opvallend is de grote hoeveelheid zzp’ers en aanvragers die voor het éérst aankloppen bij ons voor een bijdrage. Al met al leidt dit tot de volledige besteding van het budget aan toekenningen, een resultaat waar we erg blij mee zijn.

Onderstaande tabel geeft de verdeling over de verschillende disciplines en rechtspersonen weer.

Discipline

Totaal aanvragen

Stichtingen of Verenigingen

ZZP’ers

Overige (BV, VOF, informele groep)

Dans

28

9

16

3

Muziek, instrumentaal

44

22

17

5

Muziek, vocaal

52

31

16

5

Theater

17

11

6

0

Mengvorm

22

10

10

2

Overig

30

14

12

4

Totaal

193

97

77

19

De daad bij het woord

De toegekende bijdrage kan onder meer ingezet worden om actief deelnemers en publiek te werven voor activiteiten. Een aantal aanvragers bracht dit meteen al in de praktijk, tijdens het UIT Festival op 4 september jl., zoals het Homomannenkoor Vox Rosa (foto: De Schaapjesfabriek | Tessa Veldhorst).

IMPULS! workshops

In het verlengde van IMPULS! bieden we dit najaar een aantal workshops aan voor Haagse aanbieders van cultuurbeoefening. Voor (bestuursleden of medewerkers van) stichtingen en verenigingen en zzp’ers die werken met, voor of in de amateurkunstsector. Klik hier voor het workshopprogramma.

Eindafrekening indienen

Aanvragers van de IMPULS! Herstelregeling die hun aanvraag gehonoreerd zagen, kunnen tot uiterlijk 28 februari 2023 hun eindafrekening indienen bij ons, via dit formulier