01-12-2022

Bijeenkomst Kinderen willen Kunst!

Op 25 november 2022 dragen elf Haagse aanbieders van cultuureducatie zes gedroomde oplossingen aan voor een rijke en toegankelijke culturele leeromgeving voor iedereen in Den Haag. Op school en daarbuiten, voor alle leeftijden. Met voldoende talentontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen in hun eigen wijk, nadat het vonkje voor cultuur op school is overgesprongen

Tijdens een bijeenkomst bij Theaterschool Rabarber bundelen KOO, Lonneke van Leth Dans, Art-S-Cool, Haags Theaterhuis, Huis van Gedichten, Musicon, Beweigi, Topaze, Drang, Theaterschool Rabarber en CultuurSchakel hun krachten, en spreken zij met gemeenteraadsleden en de wethouder Cultuur om dit onderwerp gezamenlijk aan te pakken.

Marijn Cornelis (directeur-bestuurder van CultuurSchakel) zegt hierover: “Deze droom is nu nog niet voldoende haalbaar, onder meer door gebrek aan aanbod in sommige wijken, aanbod dat niet aansluit bij de vraag, en te hoge deelnamekosten. Ook op scholen zijn er drempels om cultuuraanbod af te nemen. Daarom komen wij met deze zes oplossingen om de kansengelijkheid in Den Haag te vergroten. Samen met gemeente Den Haag kunnen wij deze droom realiseren.”

Naast verschillende gemeenteraadsleden is wethouder Cultuur Saskia Bruines aanwezig bij de bijeenkomst. Zij onderstreept het belang van deze oplossingen: “Het beleven van kunst en cultuur is, naast het bezoeken van voorstellingen, belangrijk voor de ontwikkeling van een kind en voor diens interesse in kunst en cultuur. Wij streven ernaar om de mogelijkheden om kinderen in aanraking te brengen met kunst en cultuur te blijven ondersteunen. Idealiter brengen groepsleerkrachten en vakdocenten zelf al een stukje kunst en cultuur mee in alle lessen die ze geven. Zolang dat niet haalbaar is moeten we via kunstenaars in klassen en actieve cultuurbeoefening van de kinderen, de interesse blijven wekken en talenten kans geven.”