19-02-2024

Blik op de weg in het Haagse veld

‘Begin bij start en geef aan of jij de weg vindt naar samenwerkingsmogelijkheden, geld, kennis, locaties en nieuwe deelnemers.’ Met die opdracht gingen deelnemers tijdens een van de rondetafelopdrachten van Blik op cultuur eind vorig jaar aan de slag. De uitkomst: de weg is nog niet altijd even duidelijk. En de bewegwijzering ook niet … En dus pakt CultuurSchakel de handschoen op!

Hoe hangt de vlag erbij in het Haagse veld van cultuurbeoefening? Wat speelt er bij de diverse disciplines en doelgroepen, in het bijzonder bij jongeren, qua subsidies en fair pay? En hoe kunnen we met de connecties in ons Haagse netwerk de sector nog mooier en rijker maken? De deelnemers aan Blik op cultuur, het jaarlijks terugkerende evenement van CultuurSchakel, gingen afgelopen november uitgebreid in gesprek over deze onderwerpen.

Wat we ophaalden en wat jij daaraan hebt

Deelnemers gingen onder andere in kleine groepjes om tafel om drie thema’s te bespreken aan de hand van praatplaten. Ronde 1 ging over een culturele marktplaats, ronde 2 over betaalbaarheid en ronde 3 over de weg weten. We verzamelden uit die gesprekken heel veel informatie, waarop we in dit artikel terugkomen. Beloofd is beloofd!

Vraag & aanbod

In de marktplaatsronde werden maar liefst 40 vraagkaartjes en 35 aanbodkaartjes ingevuld.
Thema’s die op de kaartjes aan bod kwamen waren locaties, samenwerking, optredens, artistieke ontwikkeling, kennis & ideeën, financiën, workshops & cursussen, nieuwe deelnemers, jongerenparticipatie, marketing & communicatie. Meest gevraagd werden nieuwe deelnemers en marketing & communicatie. Meest aangeboden: optredens en workshops/cursussen.
Wij hebben alle kaartjes op de foto gezet en met jullie gedeeld na het evenement. We hebben ze vervolgens ingedeeld in categorieën. Vraag en aanbod op het gebied van jongeren hebben we met onze expert op dat gebied, Linn Doornaar, gedeeld. En wat bleek: deze mensen hadden Linn inmiddels al gevonden. Mooi zo! Verder zijn we aan het onderzoeken of we nog matches kunnen maken van vraag en aanbod op het gebied van locaties. En in het kader van ‘al doende leert men’: we hebben alweer nieuwe ideeën opgedaan over hoe we het vraag-en-aanbodsysteem een volgende keer verder kunnen uitwerken. Wordt vervolgd!

Geld

‘Als je een toverstaf had waarmee je één ding betaalbaarder kon maken in de wereld van cultuurbeoefening, wat zou dat zijn?’ Die vraag moest in de ronde over betaalbaarheid beantwoord worden, en de deelnemers wisten er wel raad mee. Het vaakst genoemd werden locaties, zoals repetitieruimtes. Ook zaken als verwarming en reiskosten kwamen aan bod. Hoog in jullie lijst stonden ook drempelverlagende initiatieven zoals gratis muzieklessen voor kinderen. Dat laatste onderwerp is momenteel trouwens ook weer actueel in de (sociale) media en onze directeur-bestuurder vindt er ook iets van! (Klik op de links onderaan het artikel om te lezen wat!)

Als manieren om de inkomsten te verhogen, noemden de deelnemers vooral subsidie aanvragen, meer specifiek bij de fondsen en (heel vaak genoemd, gelukkig! ) bij CultuurSchakel. Fijn dat veel aanbieders van cultuur de weg naar ons weten te vinden. Als manieren om de kosten te verlagen, kwamen het aangaan van partnerschappen en het inzetten van vrijwilligers ter sprake, net als allerlei creatieve oplossingen. De deelnemers weigerden pertinent te bezuinigen op 3 dingen: kwaliteit, fair pay en programmering. En terecht.

De weg

Wat opvalt aan de praatplaat ‘De weg wijzen’ (ronde 3) is dat de deelnemers veel wegen naar

Blik op de weg in het Haagse veld

‘Nieuwe deelnemers’ en ‘Kennis en kunde’ hebben getekend. Bij ‘Locaties’ ondervinden ze de meeste hobbels: beren op de weg, viezigheid, prijzen, hekken, omwegen en ook verschillende blokkades werden ingetekend. Daar willen wij als CultuurSchakel iets aan doen, zeker omdat het thema locaties ook terugkomt op de gevraagd-kaartjes en bij de vraag wat we het liefst betaalbaarder zouden maken.

Wat we in 2024 verder doen met jullie input

Je las al wat we met de vraag- en aanbodkaartjes hebben gedaan. Maar daar stopt het niet. Op de volgende drie thema’s ondernemen we ook actie dit jaar.

Locaties

Het thema ‘Locaties’ staat duidelijk op het netvlies van de CultuurSchakel-adviseurs, en dan vooral de vragen over optreedruimtes. We proberen daarin vraag- en aanbod aan elkaar te koppelen en wijzen aanbieders in 2024 vaker op onze webpagina over locatieverhuur, waar zij hun ruimte in de schijnwerpers kunnen zetten.

Subsidies

Bij het thema ‘Geld’ tekenden een paar groepjes een rechte lijn, soms zelfs een snelweg naar subsidies . Mooi! Maar we zagen ook een tekening van iemand die flink moest zweten van het aanvragen van subsidies. Bij de afdeling Cultuurbeoefening gaan we in 2024 onze regelingen weer kritisch onder de loep nemen, zodat die ook in de volgende beleidsperiode weer up-to-date en makkelijk vindbaar zijn. Je kunt ons trouwens op allerlei manieren benaderen als je informatie of hulp nodig hebt. Stuur ons gerust een DM op Instagram of plan een meet-up in met een van onze adviseurs!

Kennis

Verder is het interessant om te zien dat kennis en kunde meer gezocht worden bij samenwerkingspartners dan rechtstreeks bij kennisbronnen. De komende jaren werken we als CultuurSchakel veel aan onze rol als kennisdeler en thoughtleader. In de afgelopen 11 jaar hebben we in Den Haag immers enorm veel mensen, organisaties en wegen leren kennen en veel over kunst en cultuur in en buiten onze stad geleerd. Die kennis gaan we - live én digitaal - nog toegankelijker maken. Oók de kennis over je weg vinden in een veelheid aan informatie en contacten . We maken kennis dus niet alleen toegankelijker, maar ook direct toepasbaar.

Verdiepingsslag
Was je erbij in november en wil je graag dieper in ‘de vangst van Blik op cultuur’ duiken? Of had je een leuk gesprek met iemand en wil je die persoon nog eens spreken? Je kunt het Word-document met de opbrengst van de tafelgesprekken en de namen van de deelnemers opvragen bij Thijs Hazeleger .

Meer lezen?

Hier vind je de link naar meer informatie over gratis muzieklessen voor kinderen: