24-06-2021

Coronamaatregelen kunst & cultuur

Ook wij volgen alle actuele maatregelen en richtlijnen van het RIVM, GGD en het kabinet met betrekking tot het coronavirus.

Wij proberen zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan en zoeken daar online mogelijkheden voor. Per bijeenkomst of afspraak zullen we de betrokkenen hierover informeren.

De laatste updates over maatregelen

Wij houden alle ontwikkelingen nauw in de gaten en verzamelen hier de belangrijkste updates over maatregelen voor cultuuronderwijs en cultuurparticipatie.

Meer informatie over de laatste maatregelen van de Rijksoverheid
Meer informatie over de laatste maatregelen van gemeente Den Haag

Subsidie

Wij begrijpen dat de maatregelen ook effect kunnen hebben op projecten en evenementen van onze subsidieaanvragers. Neem contact met ons op als de plannen zijn gewijzigd, we bekijken per aanvraag hoe we omgaan met wijzigingen en onze adviseurs denken graag mee over het laten slagen van je project. Voor doorgeven van wijzigingen en andere vragen kun je via de mail contact opnemen met onze medewerker van het Subsidieloket, Els Hogendoorn, en/of de projectleider Geld voor je kunst!, Liesbeth Simons. Wij helpen je dan zo goed mogelijk, want we begrijpen hoeveel impact dit kan hebben.

Subsidie voor scholen voor extra maatregelen museum- en theaterbezoek

CultuurSchakel heeft een donatie verworven voor het bekostigen van maatregelen die genomen moeten worden als gevolg van Covid-19. De donatie betreft cultuurbezoeken voor primair en voortgezet onderwijs, door ons aangeboden via de programma’s Vonk en Expeditie C. (Voor Expeditie C betreft het in het bijzonder de podiumactiviteiten.) Lees meer

Initiatieven CultuurSchakel

Benieuwd naar welke initiatieven er ontstaan in deze coronatijd voor cultuuronderwijs op school en in de vrije tijd? Bekijk hier het overzicht van initiatieven. Hieronder enkele initiatieven vanuit CultuurSchakel:

Contact

We wensen iedereen sterkte en gezondheid toe in deze tijd en twijfel niet om contact met ons op te nemen als je vragen hebt. Onze medewerkers werken vanuit huis en proberen iedereen zo goed mogelijk te helpen. Je kunt contact opnemen met de jou bekende contactpersoon of bekijk hier welke medewerker jou verder kan helpen. 

Houd onze website, social media en je mail in de gaten voor updates. We doen ons best iedereen zo snel mogelijk op te hoogte te stellen.

Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram