06-06-2024

CultuurSchakel presenteert: ons jaarverslag over 2023!

2023 was bijzonder voor CultuurSchakel, want we bestonden 10 jaar! Over dit speciale jaar maakten we uiteraard een jaarverslag, en dat staat sinds vandaag op onze website. Blader je mee?

Download jaarverslag

We zijn er trots op hoe we ons in een decennium ontwikkelden als kennisorganisatie en verbinder. In 2023 zagen we hoe sommige ontwikkelingen extra vaart kregen na corona. Er waren grote successen, zoals de KunstTreffers in de klas, en de CmK -doelen die we ruimschoots behaalden. Ook culturele activiteiten in de voorschoolse educatie werden met open armen ontvangen, en voor cultuurbeoefening bereikten we extra veel mensen dankzij opgehoogde subsidieregelingen. En: we presenteerden onze ambitiemeter , speciaal voor organisaties en professionals in de amateurkunst.

Toch zijn er ook zorgen: de verdere stijging van het lerarentekort versterkt kansenongelijkheid, stichtingen en verenigingen zijn kwetsbaar. Ook intern was het een druk jaar, met naast onze ‘gewone’ taken het schrijven van een meerjarenbeleidsplan, betrokkenheid bij de nieuwe Cultuurvisie, en de ontwikkeling van onze organisatie als systeeminstelling.

Samenvattend: 2023 was een mooi maar turbulent jaar. Wat overheerst als we terugkijken? Trots op alles wat we hebben bereikt!