Over BinnenBuiten

Met BinnenBuiten zorgen we dat kinderen in Den Haag meer kansen krijgen om aan artistieke en culturele activiteiten te doen in hun vrije tijd.

Buitenschools leren

Dat is belangrijk, want leren en ontwikkelen gebeurt niet alleen onder schooltijd. Ook buiten schooltijd leert een kind veel over zichzelf en de wereld om zich heen. Cultuurbeoefening is daarbij ondersteunend en heeft verschillende positieve uitwerkingen. Zo ontdekken kinderen hun talenten, wordt hun (persoonlijke-, sociale- en taal-) ontwikkeling gestimuleerd en het algehele welzijn vergroot. Daarom is het van belang dat kinderen in hun eigen wijk verschillende plekken hebben om kunst te zien, samen te ontdekken, ervaren en maken.

Versterken van het leer-ecosysteem

Door het leerecosysteem rondom kinderen te versterken met kunst en cultuur bieden we ze meer kansen om aan actieve cultuurbeoefening te doen. Hoe we dat doen? In onze programma’s slaan we bruggen tussen cultuuronderwijs op school en artistieke en culturele activiteiten in de wijk, zodat kinderen (en ouders) ook buiten schooltijd de weg naar cultureel aanbod weten te vinden. We bouwen op bestaande infrastructuren aan programma’s waarin onderwijs, culturele aanbieders en (welzijns-)partners zoals de bibliotheek, cultuuranker en (sport)verenigingen in de wijk duurzaam en integraal met elkaar samenwerken.

Het team van BinnenBuiten staat klaar om in jouw wijk kansrijke plekken in kaart te brengen waar de verbinding met kunst en cultuur versterkt kan worden. Hebben we die gevonden? Dan gaan we samen aan de slag om te onderzoeken hoe partijen elkaar kunnen versterken, maken we door middel van kinderparticipatieworkshops samen culturele plannen en zorgen we voor uitvoering, monitoring en evaluatie. We streven samen naar het tot stand brengen van duurzame programma’s in jouw wijk.

Voorbeeld: traject Moerwijk Moves

Kind en wijk centraal

De leefwereld van kinderen maakt nadrukkelijk onderdeel uit van de totstandkoming van onze programma’s en aanbod in de wijk. Zo laten we kinderen door middel van workshops participeren bij het bedenken van plannen voor kunst en cultuur in hun wijk. Bovendien houden we rekening met de afstand die zij zelfstandig kunnen afleggen tussen huis, school en buitenschoolse activiteiten. Tot slot hebben we oog voor de rol van ouders en mogelijke financiële, sociale en culturele barrières bij het opzetten van onze programma’s.

 

 

BinnenBuiten komt naar je toe!

Momenteel zijn we actief in de wijken Duindorp, Escamp, Segbroek en Haagse Hout.

Door gesprekken met culturele aanbieders, scholen, kinderen en andere betrokken organisaties, brengt CultuurSchakel vraag en aanbod scherp in kaart. Dat levert vele mogelijkheden op voor samenwerking en onverwachte kansen. Doe je mee?

 

 

 

Meer informatie/contact

Trek ons Team van BinnenBuiten aan hun mouw(en)!