Cultuuronderwijs binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Online NPO Bijeenkomst - 29 juni 2021

CutuurSchakel organiseert een online bijeenkomst met informatie en mogelijkheid tot uitwisseling over cultuuronderwijs en het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle culturele instellingen in Den Haag. Ook besturen primair onderwijs en schoolleiders voortgezet onderwijs zijn hierbij uitgenodigd.

Het NPO is bedoeld om achterstanden die leerlingen hebben opgelopen als gevolg van corona zo goed mogelijk op te vangen. Cultuuronderwijs wordt benoemd als één van de zogenaamde ‘interventies’ waar scholen voor kunnen kiezen.

  • Ronald Kox van het landelijke kenniscentrum LKCA vertelt over de huidige stand van zaken en de rol die cultuuronderwijs kan spelen binnen dit programma.
  • Beleidsmedewerkers van enkele Haagse schoolbesturen lichten toe waar de scholen nu staan wat betreft planvorming en welke behoeftes en vragen er zijn.

Met elkaar gaan we in gesprek over de mogelijkheden en kansen die er zijn voor samenwerking tussen scholen en culturele instellingen in Den Haag.

Datum en tijd: 29 juni | 15.00 – 16.30 uur

Aanmelden kan tot vrijdag 25 juni via deze link.

Vragen?
Wanneer je vragen hebt, of meer wilt weten over deze bijeenkomst, kun je contact opnemen met Gerbry Junte, gerbryjunte@cultuurschakel.nl.

Handige informatie over NPO