Cultuuronderwijs binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) richt zich op herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Op de menukaart van het NPO staat dat kunst- en cultuuronderwijs een positief effect heeft op de brede sociaal-emotionele en de fysieke ontwikkeling (motoriek) van leerlingen. Daarnaast hebben de kunstvakken zeker ook effect op hun welbevinden. Maar hoe pak je dat zo snel aan? CultuurSchakel adviseert en begeleidt hierin. We zetten graag verschillende mogelijkheden op een rij hoe je NPO-middelen inzet voor jullie cultuuronderwijs.

Samenwerking met een culturele instelling

Den Haag telt heel veel verschillende culturele instellingen die werken met kunstvakdocenten of kunstenaarsdocenten. Deze kunnen voor een langere periode aan je school verbonden zijn of bieden projecten en lessenseries. Elke instelling heeft specifieke kennis en ervaring, over bijvoorbeeld sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfvertrouwen van de leerlingen, ouderparticipatie, taalontwikkeling, en/of speciaal onderwijs. Onze cultuurcoaches kunnen je adviseren in de keuze voor een culturele instelling die bij jullie past. Boek extra voorstellingen of museumbezoek

Het bezoek van leerlingen aan een voorstelling of een museum draagt bij aan hun welbevinden. Het vergroot hun wereld, hun verbeeldingskracht en is een verrijking van de lesstof. Maak je keuze uit het Haagse culturele aanbod in onze brochure Vonk.

Kunstenaar in de klas

Via CultuurSchakel kun je diverse kunstenaars boeken die jullie school bezoeken en de leerlingen meenemen in hun wereld van nieuwsgierigheid, creativiteit en verwondering.

Doe-activiteiten

Via een culturele instelling kun je een actieve of interactieve workshop, rondleiding of andere korte activiteit boeken, die aansluit bij de projecten uit de COH Haagse Ladekast. Doe-activiteiten duren niet langer dan twee lesuren en vinden plaats op school, in de stad, of bij een culturele instelling.

COH Experts

Je kunt bij ons een COH Expert boeken, een vakdocent die samen met de leerkracht voor de klas staat en werkt met de COH Haagse Ladekast: lessen waarbij samenwerken, creativiteit en talentontwikkeling gestimuleerd worden.

De cultuurcoaches van CultuurSchakel

Heb je behoefte aan (kosteloos) advies en ondersteuning op maat bij het opzetten van cultuuronderwijs bij jou op school met NPO-middelen? Neem dan contact op met jouw cultuurcoach van CultuurSchakel.

Onze cultuurcoaches:

  • ondersteunen je bij het maken van doordachte keuzes die aansluiten bij jullie schoolplan en bijdragen aan de kwaliteit van het cultuuronderwijs.
  • verbinden zich voor langere tijd aan jullie school, ook als het NPO is afgelopen.
  • kennen het hele Haage culturele veld en adviseren je graag welke culturele instellingen het beste aansluiten bij jullie vraag en bij jullie leerlingen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie en vragen contact op met jouw cultuurcoach of stuur een mail

Voorbeelden uit de praktijk

  • Een school nodigt docenten van een hiphop centrum uit als bijdrage aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Hiphop gaat over respect en tolerantie, over gelijkwaardigheid en luisteren naar elkaar.
  • Een school versterkt taalonderwijs door het te verbinden met cultuuronderwijs. De leerkrachten werken samen met een COH Expert met het lesmateriaal ‘jeugdliteratuur’ uit de Haagse Ladekast. Een culturele instelling verrijkt dit aanbod met lessen creatief schrijven en spoken word.

Aan de slag met NPO

In het NPO is in 2021 bepaald dat alle scholen een schoolscan uitvoeren. Met behulp van die schoolscan hebben scholen zicht gekregen op vertragingen en behoeften bij leerlingen als gevolg van de coronacrisis. Het is raadzaam om de schoolscan periodiek te actualiseren. Door de schoolscan opnieuw uit te voeren, breng je in kaart waar jouw leerlingen en school nu staan, en kun je het schoolprogramma waar nodig bijstellen. Hiervoor biedt de website van NPO een vernieuwd stappenplan aan. Download het stappenplan.

Of stel het schoolprogramma samen via een interactieve overzichts-infographic, die bestaat uit vijf klikbare onderdelen: schoolscan, menukaart, schoolprogramma, uitvoering en verantwoording, en bekostiging en monitoring. Erg handig want de infographic sluit aan op de jaarcyclus die leraren, schoolleiders en schoolbesturen doorlopen. Direct aan de slag.

Kosten NPO voor jouw school

Basisscholen krijgen uit het NPO verschillende bedragen in de vorm van aanvullende bekostiging, en kunnen diverse subsidies aanvragen. Bekijk hier de regelingen voor het basisonderwijs.

De gemeente Den Haag stelt extra subsidie voor cultuuronderwijs beschikbaar vanuit de NPO gelden.

  • Per leerling is er in 2022, 2023 en 2024 €5,- per kalenderjaar beschikbaar. Dit extra bedrag moet worden uitgegeven in het kalenderjaar waarin het is ontvangen.
  • Alle schoolbesturen die de €9,75 via het Onderwijsloket hebben aangevraagd, hebben de extra €5,- automatisch ontvangen.
  • Dit geld is bestemd voor lessen, workshops en voor schoolbezoeken van een kunstenaar (zie ‘Doe-activiteiten’ en ‘Kunstenaar in de Klas’ in Vonk).
  • De €9,75 die scholen jaarlijks ontvangen is bestemd voor museumbezoek en voorstellingen uit Vonk.
  • Voor het speciaal onderwijs gelden andere voorwaarden. Neem voor vragen contact op met cultuurcoaches Eric Schulp of Herma Roos.

Veelgestelde vragen over NPO

Op de website van het NPO vind je een overzicht met antwoorden op vragen over onder andere het steunprogramma, vergoeding en de schoolscan. Vind jouw antwoord hier.