Financiën

Er bestaan allerlei lokale en landelijke fondsen en regelingen waar je als school cultuuronderwijs mee kunt financieren. We hebben de belangrijkste voor je op een rijtje gezet. Aangevuld met wat creatieve ideeën.

Subsidieregelingen

Vaak kun je bij provincies en gemeenten terecht voor subsidieregelingen voor cultuur, educatie of cultuureducatie. Als school of culturele instelling moet je deze subsidies zelf aanvragen. Bij sommige subsidieregelingen is samenwerking tussen scholen en instellingen verplicht.

Lees meer over de subsidies van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Fondsen

Er zijn verschillende fondsen voor cultuuronderwijs waar je een beroep op kunt doen. Als je een fondsaanvraag overweegt, is het verstandig eerst een aantal punten na te gaan. Ons stappenplan kan je daarbij helpen. 

Interdisciplinaire projecten

Sta jij aan het begin van een interdisciplinair kunstproject? En ben je daarvoor op zoek naar financiering maar weet je niet bij welk landelijk publiek cultuurfonds je terecht kunt? Hier vind je informatie!

Crowdfunding

Bij crowdfunding vraag je aan particulieren of bedrijven of ze willen bijdragen aan een project. Je kunt dit zelf organiseren, maar er zijn ook professionele bedrijven, die tegen een bepaalde vergoeding het geld voor jouw doel binnenhalen. Check altijd wel goed wat de consequenties zijn als het streefbedrag niet wordt gehaald.

Sponsoring

Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een tegenprestatie. Je kunt de sponsor bijvoorbeeld vermelden in de schoolkrant of schoolgids. Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring, maar van een gift. Het is belangrijk goede afspraken te maken als je als school in zee gaat met een sponsor. Alle betrokkenen moeten weten welke speelruimte er is. Download de brochures om te lezen welke wettelijke voorwaarden gelden voor sponsoring in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Ondernemersproject voor leerlingen

Naast de bekende bingo, lotto, braderie, sponsorloop en oliebollenverkoop kun je ook een ‘ondernemersproject voor leerlingen’ opzetten. Kinderen werken daarbij aan een project, dat resulteert in de verkoop van hun eigen producten (kinderkunst of zo). Alle opbrengsten zijn natuurlijk bestemd voor het cultuuronderwijs op school.

Renteloze lening

Een ander creatief idee is om aan ouders een eenmalige bijdrage te vragen van bijvoorbeeld 100 euro per kind, met de belofte dat dit bedrag wordt teruggegeven als het kind na groep 8 de school verlaat. Deze renteloze lening bij ouders stelt je in staat een project te starten en geld te genereren. Dit vereist wel een nauwkeurige boekhouding.

Meer weten?

Wil je meer informatie over financiële mogelijkheden of kun je hulp gebruiken bij het aanvragen van fondsen en subsidies? Neem dan contact op met cultuurcoach Eric Schulp via e-mail ericschulp@cultuurschakel.nl of telefoon 06 – 46 94 16 62