Fonds voor Cultuurparticipatie

Impuls muziekonderwijs

Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren, werken scholen en culturele instellingen sinds 2013 samen aan het landelijke programma Cultuuronderwijs met Kwaliteit. De Impuls muziekonderwijs is onderdeel van dit programma en sluit aan bij Méér Muziek in de Klas: de beweging waarbinnen publieke en private partijen zich de komende vijf jaar inzetten voor structureel muziekonderwijs op school.

CultuurSchakel adviseert bij de aanvraag, omdat zij Cultuuronderwijs met Kwaliteit hoog in het vaandel voert.

Lees ook: € 5 miljoen extra voor Impuls muziekonderwijs 

Nieuwe subsidieregelingen cultuureducatie geopend

Op 5 maart 2018 gaan de subsidieregelingen Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs en Mediakunst- en erfgoededucatie open. Zo blijven we groeien in de uitvoering en ontwikkeling van cultuureducatie binnen zowel het voortgezet- als primair onderwijs.