Inzicht in jouw cultuuronderwijs met Evi

Inzicht in cultuuronderwijs met Evi

Evi is een online evaluatie instrument dat meer inzicht geeft in de stand van zaken van cultuuronderwijs op school en dat handvatten biedt voor schoolbeleid.

Het online evaluatie-instrument Evi  komt in de plaats voor de ‘Cultuurscan’. De eerste uitvoering heeft inmiddels plaatsgevonden in de periode september t/m december 2022. We zullen Evi eens in de drie jaar uitvoeren op de po-scholen in Den Haag.

Inzicht in cultuuronderwijs op school
Door de digitale vragenlijst over cultuuronderwijs in te vullen, is gemakkelijk te zien hoe het ervoor staat met het cultuuronderwijs op school, wat de stand van zaken is en waar aan gewerkt kan worden.

Er kunnen geen foute antwoorden worden gegeven. Door Evi eens per (twee) jaar in te vullen bouwt de school een dossier op waarin de ontwikkeling van het cultuuronderwijs op school zichtbaar wordt.

Hoe werkt het?
Iedere Haags basisschool ontvangt via noreply@evi2.nl een link waarmee een Evi-account geactiveerd kan worden.

  • De school kan hier direct zelf mee aan de slag, of met hulp van een Cultuurcoach.
  • Na het invullen van Evi ontvang de school een dossier dat samen met de cultuurcoach doorgenomen kan worden en gebruikt kan worden als gespreksinstrument over de voortgang cultuuronderwijs op school.

 

 Peilers

Aan de hand van vier pijlers biedt Evi zicht en grip op het proces van verankering van cultuuronderwijs. 

De school krijgt inzicht binnen deze vier pijlers in de stappen die in dit proces zijn gezet, in kwaliteit en knelpunten, ontwikkelbehoeften en ondersteuningsvragen. Evi biedt een dynamisch en duidelijk groeimodel, concrete handvatten wat er nodig is om deze verankering in het curriculum te bewerkstelligen.

Culturele instellingen
Evi kan gebruikt worden als een gespreksinstrument, zowel intern (met het team) als extern (met de cultuurcoach en eventueel culturele instellingen, andere scholen of de inspectie). 

Wanneer een ondersteuningsvraag van de school gericht is op samenwerking, kan de school in contact worden gebracht met een culturele instelling. De culturele instelling kan aan de hand van een samenwerking met de school ondersteuning bieden in de opzet en uitvoering van het cultuuronderwijs op school.


Dossier
Bekijk hier een voorbeelddossier dat aan de hand van de Evi vragenlijst de uitkomsten, tips en ideeën laat zien. 

Wil je een afspraak maken of heb je vragen? Neem contact op met je cultuurcoach of stuur een mail.