Programma’s en lesmateriaal

CultuurSchakel biedt een uitgebreid programma voor scholen en aanbieders om aan de slag te gaan met cultuuronderwijs. 

Voor scholen

Jouw school heeft ervoor gekozen kunst en cultuur te integreren in het lesprogramma of dit verder op, dan wel uit te bouwen. Maar waar begin je? Welke rol kan het culturele aanbod van Den Haag hier spelen? Wat zijn de mogelijkheden voor speciaal onderwijs?

Wij denken graag met je mee over deze en andere vragen. Zo hebben we tal van programma’s en lesmaterialen ontwikkeld om scholen op weg te helpen, te adviseren en te ondersteunen bij het opzetten van cultuuronderwijs.

Voor aanbieders

Wat jij als culturele aanbieder of kunstvakdocent en wij als CultuurSchakel gemeen hebben, is een warm hart voor cultuur in Den Haag. Wat we óók delen, is het besef dat de basis hiervoor niet vroeg genoeg gelegd kan worden. Daarom streven we er gezamenlijk naar om jouw kunsteducatief aanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten op de vraag en wensen van de scholen. Bekijk hieronder met welke programma’s en lesmaterialen je dat optimaal kunt bereiken.

Maatwerk voor speciaal onderwijs

Elke school voor speciaal onderwijs heeft zijn eigen dynamiek. Juist voor die scholen kan het een uitdaging zijn om cultuuronderwijs een passende plek in het lesprogramma te geven. In de afgelopen periode heeft CultuurSchakel een aantal activiteiten georganiseerd waarin kwaliteitsverbetering voor de aansluiting van het aanbod van podiumkunsten en musea voor het speciaal onderwijs centraal stond. In vervolg daarop hebben we handleidingen ontwikkeld voor de scholen en voor de aanbieders.
Vooralsnog is er aanbod van culturele activiteiten voor sbo, so, vso en praktijkonderwijs, maar we werken aan uitbreiding naar o.a. mbo-scholen.
Onze cultuurcoaches informeren en adviseren je graag over maatwerk voor speciaal onderwijs. Eric Schulp is het aanspreekpunt voor scholen; culturele aanbieders (musea en podiumkunsten) kunnen een beroep doen op Herma Roos.

Informatie

Neem voor al je vragen over kunst en cultuur op school of over je kunsteducatieve aanbod contact op met jouw cultuurcoach of stuur een mail.

<< Keer terug naar het hoofdmenu