Voorschoolse Educatie

Als we alle kinderen in Den Haag gelijke kansen willen bieden, kunnen we niet vroeg genoeg beginnen. Vanaf 2021 richten we ons daarom ook op voorschoolse educatie (VE) en de mogelijkheden die kunst en cultuur hier bieden voor de brede ontwikkeling van 2 tot 4 jarige kinderen in de kinderopvang.

Wie op jonge leeftijd aan cultuur deelneemt en cultureel leert zal dat ook vaker doen als hij of zij ouder wordt. Het beleven van kunst en spelenderwijs vormgeven aan je eigen wereld spreekt meerdere ontwikkelingsgebieden aan zoals taalontwikkeling, emotionele betrokkenheid, verwondering en geeft vorm aan de wereld om zich heen door kunst te beleven en te doen.

Vraag het aan de cultuurcoach

Ben je benieuwd hoe je kunst en cultuur integreert in je programma binnen de kinderopvang en welke rol het culturele aanbod van Den Haag hierin kan spelen? Ga dan in gesprek met onze cultuurcoaches VE en stuur een mail.

Stimuleringssubsidie kunst en cultuur voorschoolse educatie

De gemeente Den Haag stelt extra geld beschikbaar voor kunst en cultuur aan peuters via voorschoolse educatie in de kinderopvang.

Wie kan er aanvragen?

De subsidie is bestemd voor Haagse kinderopvangorganisaties met een VE-locatie. De overkoepelende organisatie vraagt de subsidie aan en kan voor meerdere locaties tegelijk aanvragen. Per groep (tot 16 peuters) kan maximaal €300,- per kalenderjaar aangevraagd worden. 

Waarvoor kun je aanvragen?

Subsidieaanvragen kunnen alleen gedaan worden voor culturele activiteiten die opgenomen zijn in het aanbod VE op de website van CultuurSchakel.

Voorwaarden

 • De subsidie is bestemd voor kinderopvangorganisaties met een Haagse VE-locatie.
 • Voorafgaand aan de aanvraag is er een afstemmingsgesprek met de cultuurcoach VE van CultuurSchakel voor informatie, visieontwikkeling en inspiratie.
 • De overkoepelende organisatie vraagt aan d.m.v. het aanvraagformulier toe te sturen aan voorschoolseeducatie@cultuurschakel.nl
 • Deadline van indienen voor 2022 is 1 november.
 • De activiteit vindt plaats in het jaar van de aanvraag.
 • Per groep van 16 peuters kan maximaal € 300,- per kalenderjaar aangevraagd worden.
 • In 2022 is het totale subsidiebedrag € 16.000,-, maximaal 53 VE-peutergroepen.
 • Aanvragen kunnen alleen gedaan worden voor culturele activiteiten die opgenomen zijn in het aanbod Voorschoolse Educatie op de website van CultuurSchakel. 
 • CultuurSchakel beoordeelt de aanvraag, de definitieve subsidieverlening is binnen 2 weken na indienen van het aanvraagformulier.
 • Bij de aanvragen zal gekeken worden naar een in redelijkheid gelijke verdeling over de verschillende kinderopvangorganisaties.
 • De kinderopvangorganisatie maakt afspraken met de culturele instellingen en betaalt de activiteit rechtstreeks aan de culturele instelling.
 • De kinderopvangorganisatie ontvangt het subsidiebedrag van CultuurSchakel na het indienen van een verantwoordingsformulier welke te vinden is op onze website.
 • Het verantwoordingsformulier moet voor 31 december 2022 bij CultuurSchakel zijn ingediend via voorschoolseeducatie@cultuurschakel.nl
 • Na ontvangst van het verantwoordingsformulier wordt de subsidie overgemaakt, met een maximum van € 300,- per groep van 16 peuters of de daadwerkelijke kosten als deze lager is dan € 300,-.

In 2023 vindt een nieuwe ronde plaats en kan er opnieuw subsidie worden aangevraagd.

Aanbod voor peuters

Wil jij ook met kunst en cultuur aan de slag? Bekijk hier de culturele instellingen met aanbod voor VE.

Themabijeenkomst Kunstbeleving voor de Allerkleinsten

Dinsdag 11 oktober 2022 organiseert CultuurSchakel een themabijeenkomst die in het teken staat van cultuureducatie voor het jonge kind. Professionals uit het culturele veld en kinderopvangorganisaties met VE-locaties gaan op deze middag in gesprek en inspireren elkaar. Meer informatie en aanmelden.