Voorschoolse Educatie, het begint bij de peuters!

Laten we gelijke kansen creëren voor alle kinderen in Den Haag, dan kunnen we niet vroeg genoeg beginnen. Bij CultuurSchakel richten we ons daarom ook op voorschoolse educatie (VE). We benutten de kracht van kunst en cultuur om de brede ontwikkeling van 2- tot 4-jarige kinderen in de kinderopvang te stimuleren. Door peuters kunst te laten ervaren en spelenderwijs vorm te geven aan hun eigen wereld, prikkelen we verschillende ontwikkelingsgebieden, waaronder emotionele betrokkenheid, taalontwikkeling en verwondering. Dit geeft betekenis aan hun omgeving via kunst, en legt ook een stevige basis voor hun ontwikkeling.

Pedagogisch medewerker
“Belangrijk dat de kinderen kennis maken met kunst en cultuur, het vergroot hun leefwereld. Van huis uit krijgen zij dit vaak niet mee.”

Waarom kunst en cultuur voor peuters?

In de eerste vier levensjaren leren de peuters het meest, het is daarom belangrijk alle peuters in aanraking te laten komen met cultuur. Kunst en cultuur wekt verwondering op bij de jongste inwoners van Den Haag en maakt de leefwereld groter. Door spelenderwijs te leren en te ontdekken, krijgen peuters de gelegenheid om via kunstvormen zoals beeldend, muziek, dans, theater en taal hun wereld te verkennen.

CultuurSchakel werkt aan duurzame verbetering van cultuuronderwijs en werkt nauw samen met het Kinderopvangplatform Den Haag om de kwaliteit naar een hoger niveau te tillen.

Lees in ons dubbelinterview met Els Betcke, kwaliteitsmedewerker bij Talentenklup en Herma Roos, cultuurcoach VE bij CultuurSchakel wat VE in de praktijk is. 

Wat bieden wij?

Advies en begeleiding

Onze cultuurcoach ondersteunt de VE-organisaties en culturele instellingen in de stad Den Haag. Van beleid tot activiteiten, van trainingen tot advies. Samen optrekken om de kwaliteit van de activiteiten en organisatie optimaal te laten aansluiten. Luisteren naar de behoeftes van de VE-organisaties en inspelen op de ontwikkelingen.

Stimuleringssubsidie

De gemeente Den Haag stelt extra geld beschikbaar voor kunst en cultuur. Kinderopvangorganisaties in Den Haag met VE-locaties kunnen subsidie aanvragen voor culturele activiteiten uit het VE-aanbod van CultuurSchakel.

De vier stappen richting cultuur

Wil je het beste halen uit de culturele activiteit voor jouw VE-locatie, volg dan de 4-stappen van Cultuurstapjes! Download het stappenplan

  • Stap 1 Goede voorbereiding, overleg met je collega’s
  • Stap 2 Overleg met de culturele instelling
  • Stap 3 Observeren tijdens de culturele activiteit
  • Stap 4 Evalueer met je collega’s en graag horen we jullie feedback via deze korte vragenlijst

Bijeenkomsten en trainingen

Wij ondersteunen medewerkers van VE-locaties, pedagogisch medewerkers, pedagogisch coaches en vakleerkrachten van culturele instellingen om kennis te vergroten en elkaar te ontmoeten.

Meer weten?

Ben je benieuwd hoe je kunst en cultuur integreert in je programma binnen de kinderopvang en welke rol het culturele aanbod van Den Haag hierin kan spelen?

Neem dan contact op met Herma Roos, cultuurcoach Voorschoolse Educatie:
Mail: hermaroos@cultuurschakel.nl 
Tel: 06-46 94 10 25