Voorschoolse Educatie

Kunst en cultuur voor de brede ontwikkeling van 2 tot 4 jarige kinderen in de Haagse kinderopvang

Als we alle kinderen in Den Haag gelijke kansen willen bieden, kunnen we niet vroeg genoeg beginnen. Vanaf 2021 richten we ons daarom ook op voorschoolse educatie (VE) en de mogelijkheden die kunst en cultuur hier bieden voor de brede ontwikkeling van 2- tot 4-jarige kinderen in de kinderopvang.

Wie op jonge leeftijd aan cultuur deelneemt en cultureel leert, zal dat ook vaker doen als hij of zij ouder wordt. Het beleven van kunst en spelenderwijs vormgeven aan je eigen wereld spreekt meerdere ontwikkelingsgebieden aan zoals taalontwikkeling, emotionele betrokkenheid en verwondering en geeft vorm aan de wereld om zich heen door kunst te beleven en te doen.

Stimuleringssubsidie kunst en cultuur voorschoolse educatie

De gemeente Den Haag stelt extra geld beschikbaar voor kunst en cultuur aan peuters via voorschoolse educatie in de kinderopvang.

Wie kan er aanvragen?

De subsidie is bestemd voor Haagse kinderopvangorganisaties met een VE-locatie. De overkoepelende organisatie vraagt de subsidie aan en kan voor meerdere locaties tegelijk aanvragen. Per groep (tot 16 peuters) kan maximaal €300,- per kalenderjaar aangevraagd worden. 

Bekijk hier de voorwaarden

Waarvoor kun je aanvragen?

Subsidieaanvragen kunnen alleen gedaan worden voor culturele activiteiten die opgenomen zijn in het aanbod VE op de website van CultuurSchakel. 

Wil jij ook met kunst en cultuur aan de slag? Bekijk hier de culturele instellingen met aanbod voor VE.

Wat doet CultuurSchakel?

Op twee manieren werken wij aan de duurzame verbetering van cultuuronderwijs voor de jongste inwoners in Den Haag.

  • In samenwerking met kinderopvangorganisaties en culturele instellingen, begeleiden we pedagogisch medewerkers om kunst en cultuur in te zetten in hun dagelijkse werk op de groep. Zo vergroten we de deskundigheid van pedagogisch medewerkers.
  • CultuurSchakel zorgt er ook voor dat meer peuters in de voorschoolse educatie culturele activiteiten kunnen beleven in hun eigen groep. Kinderopvangorganisaties met voorschoolse educatie kunnen subsidie aanvragen om activiteiten te boeken bij Haagse culturele instellingen die specifiek aanbod hebben voor de peuterleeftijd.

Cultuurstapjes: de vier stappen richting cultuur

Wil je het beste halen uit de culturele activiteit voor jouw VE-locatie, volg dan de 4-stappen van Cultuurstapjes! Download het stappenplan

  • Stap 1 Goede voorbereiding, overleg met je collega’s
  • Stap 2 Overleg met de culturele instelling
  • Stap 3 Observeren tijdens de culturele activiteit
  • Stap 4 Evalueer met je collega’s en geef je feedback d.m.v. enquête.

Bijeenkomsten en trainingen

Vraag het aan de cultuurcoach

Ben je benieuwd hoe je kunst en cultuur integreert in je programma binnen de kinderopvang en welke rol het culturele aanbod van Den Haag hierin kan spelen? Stuur een mail en onze cultuurcoach neemt contact me je op.

Enquêteformulier 

Heeft jouw VE groep gebruik gemaakt van de impulssubsidie en één van de Haagse culturele instellingen ingezet om de peuters een mooie ervaring te bieden?

Graag horen wij je feedback! Wil je deze enquête invullen? Het invullen duurt zo’n 5 minuten. Je mag de vragenlijst ook aan collega’s doorsturen of samen invullen. 

Vul hier het enquêteformulier in