Interne cultuurcoördinator

Doelgroep: Leerkrachten en medewerkers van de Haagse basisscholen
Tijdsduur: 8 bijeenkomsten van 2,5 uur. Er staat circa 25 tot 30 uur voor zelfstudie.
Daarnaast zijn er 4 contacturen met de cultuurcoach van CultuurSchakel. Deze begeleidt en ondersteunt de cursist bij aanvang en tijdens de cursus en na afloop aan de start van het nieuwe seizoen. Halverwege het nieuwe schoolseizoen is er een terugkommiddag. 

Data:  Start oktober 2022, data nader te bepalen. 
Tijd:  nnb
Locatie:  Online of In het Koorenhuis, Prinsegracht 27 te Den Haag, afhankelijk van de coronamaatregelen
Kosten:  € 235,- per deelnemer (incl. hand-outs en een certificaat)
Annuleren: Kosteloos tot twee weken voor de cursus is kosteloos, daarna ben je betalingsplichtig.

Inleiding

Interne cultuurcoördinatoren (icc’ers) zijn bevlogen leerkrachten die affiniteit hebben met kunst en cultuur. De icc’er is onmisbaar om kunst en cultuur een vaste plek te geven in het schoolcurriculum. 

CultuurSchakel biedt ook in schooljaar 2021/2022 een cursus aan die opleidt tot Interne cultuurcoördinator. Deze cursus is ontwikkeld door het Landelijke Kennisinstituut Cultuuronderwijs en Amateurkunst (LKCA). CultuurSchakel heeft deze cursus uitgebreid met specifieke informatie over cultuuronderwijs in Den Haag.

Programma

Binnen de cursus schrijft de cursist een cultuurplan of werkt een deel van een bestaand cultuurplan uit voor zijn/haar school. Door middel van opdrachten en werkvormen verkrijgt de cursist input uit het team en werkt aan draagvlak binnen de school, want zorgen voor goed cultuuronderwijs doe je niet alleen. 

Thema’s: Visie en beleid, Verankering, Het culturele veld, Theorie en praktijk.
De volgende onderdelen komen aan bod:

  • Ontwikkelen van een visie op cultuuronderwijs.
  • Opdoen van kennis, inzicht en inspiratie op het gebied van cultuuronderwijs met daarbij specifieke aandacht voor de Haagse situatie en de Haagse culturele instellingen.
  • Versterken van competenties zoals planmatig denken, communiceren, samenwerken en coördineren.
  • Stapsgewijs schrijven van een plan voor cultuuronderwijs met een plan van aanpak.

De cursus wordt gegeven door icc-trainers van CultuurSchakel.

Resultaat

Aan het einde van de cursus beschikt de school over een cultuurplan. Daarin beschrijft de school haar visie, ambities en concrete activiteiten.
De deelnemer ontvangt, bij het succesvol afronden van deze cursus, het landelijk erkend icc-certificaat.

Informatie

  • Neem voor praktische vragen contact op met Marjolein de Heer, 06-46 94 16 42.
  • Voor vragen over de inhoud van de cursus kun je contact opnemen met Gerbry Junte, 06-46 94 10 27.

Bijzonderheden

  • aantal deelnemers: 20
  • voor teams met meer dan 24 teamleden is het raadzaam dat twee teamleden de cursus volgen
  • de cursus wordt feestelijk afgesloten met een presentatie van het cultuurplan en de uitreiking van de certificaten in aanwezigheid van collega’s en directie van de school.
  • CultuurSchakel volgt de maatregelen van het RIVM en heeft een coronaprotocol opgesteld voor de deelname aan cursussen en workshops. 

Richtlijn urenbesteding icc'er
Er is door het LKCA een richtlijn opgesteld m.b.t. de uren van een icc'er. Meer informatie is te vinden op de website van het LKCA.

Wat deelnemers zeggen over de icc-cursus

Je hoeft geen kunstenaar te zijn
Lees het interview met Eefke Gerritsen (leerkracht groep 2 en icc’er Liduina basisschool) die de cursus in april 2018 afsloot, en haar directeur Melanie Holleman.

Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.