Informatie voor culturele instellingen

Wij zijn graag jouw sparringpartner om samen de vraag van scholen en onderwijsontwikkelingen in beeld te brengen. Als jouw culturele instelling of jij als kunstvakdocent je aanbod zo goed mogelijk wil laten aansluiten bij de vraag van de scholen, maak dan een afspraak met een van onze cultuurcoaches. Zij ondersteunen, begeleiden en adviseren je graag op maat. Onze cultuurcoach kan je in contact brengen met de icc’er van de school zodat jullie gezamenlijk kunnen werken aan een optimale aansluiting van je aanbod bij de wensen van de school.

Vonk

In Vonk, onze jaarlijkse brochure voor het Haagse primair onderwijs, brengen we jullie culturele aanbod in beeld om zo samen kwalitatief cultuuronderwijs zo compleet mogelijk te maken. Vonk gaat naar alle Haagse scholen en bevat alle gesubsidieerde museumlessen en voorstellingen. Daarnaast zijn ook Kunstenaar in de klas en Doe-activiteiten opgenomen, waarmee de brochure een zo breed mogelijk zicht geeft op alle mogelijke activiteiten voor Haagse po-leerlingen. Meer informatie over jouw aanbod in Vonk vind je hier.

Haags cultuurtraject

Om jullie gesprekken met de scholen te structureren en daarbij optimale begeleiding te bieden, maken onze cultuurcoaches onder andere gebruik van het Haags cultuurtraject.
Jouw vraag en/of die van de school wordt met schema’s helder in beeld gebracht.
Cultuuronderwijs op zijn Haags kan als middel worden ingezet om op gestructureerde wijze aan cultuuronderwijs te doen in de klas.

Co-creatie: Kunsttreffer

Scholen wordt de mogelijkheid geboden om vanuit hun specifieke vraag te werken aan cultuuronderwijs, in co-creatie met Haagse culturele instellingen. Wanneer scholen het cultuuronderwijs direct willen laten aansluiten op de eigen onderwijsontwikkeling, dan is een Kunsttreffer dé uitkomst. In co-creatie met elkaar kunnen jullie zo een heel eigen ontwikkeling in gang zetten. CultuurSchakel start hier mee in september 2021 en bouwt dit uit tot twintig Kunsttreffers in vier jaar, waarvan vier voor het speciaal onderwijs

Meer informatie

Neem voor meer informatie en vragen contact op met jouw cultuurcoach of stuur een mail