KunstTreffer

KunstTreffer

Geef in samenwerking met een culturele instelling cultuuronderwijs vorm voor je school

Ontwikkel samen met een culturele instelling kosteloos een geheel op maat gemaakt programma voor je school, klas of bouw.  

Kunst- en cultuureducatie helpt kinderen op een andere manier na te denken en naar opdrachten of problemen te kijken. Door het inzetten van culturele en creatieve activiteiten naast de reguliere kunstlessen, leren leerlingen hun verbeeldingskracht te gebruiken.  

Zoek je bijvoorbeeld een manier om het taalonderwijs op je school te versterken? Dat kan door kunst en cultuur terug te laten komen in de lessen. Of wil je onderzoeken hoe je met cultuuronderwijs kunt aansluiten bij thematisch onderwijs?

Een KunstTreffer verbindt regulier lesaanbod aan een culturele invalshoek om zo een probleem op te lossen!

Samen met de expertise van een culturele instelling ontwikkel je een geheel op maat gemaakt programma. Dit doe je op basis van de vraag van jouw school. CultuurSchakel begeleidt en financiert het samenwerkingsproces.

"Onze kleuters komen niet spontaan tot spel en we willen graag meer met muziek en technologie. Kunnen we samen met een culturele instelling werken aan een blijvende muziektechnologie hoek waar kinderen uitgedaagd worden tot spontaan muzikaal spel?"

"Wij werken thematisch maar we missen de ervaring en beleving van kunst en cultuur; hoe zetten we cultuuronderwijs in als verrijking van ons thematisch onderwijs?"

Vraag van de school is leidend

Vanuit een specifieke behoefte of vraag denken wij met je mee. We gaan met je op zoek naar een culturele instelling die samen met jou een programma gaat ontwikkelen. Deze co-creatie kan helpen om cultuuronderwijs een vast onderdeel van het curriculum te laten worden en om doelgericht aan een vraagstuk te werken. Een duurzaam resultaat!

Wil je aan de slag? Neem contact op met je cultuurcoach of mail ons, zodat we de vraag kunnen bespreken en een planning kunnen maken. Vaak starten projecten zo snel als de agenda’s van de school en de culturele instelling dat toelaten.

Praktische informatie

Stap 1. Mijn school, bouw of klas heeft een vraag! 
De vraag formuleer je zelf (zie voorbeelden in het blauwe kader). Je cultuurcoach kan natuurlijk met je meedenken! Alle scholen, bouwen of klassen uit het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs die samen met een culturele instelling cultuuronderwijs voor hun leerlingen willen ontwikkelen, kunnen meedoen.

Stap 2. Opzoek naar een passende culturele instelling.  
Cultuurschakel begeleidt je naar een geschikte samenwerkingspartner. Heb je goede ervaringen met een culturele instelling? Of weet je al precies met wie je wilt samenwerken? Je cultuurcoach kan je verder helpen en zorgen dat jullie snel met elkaar om tafel zitten om je vraag te verkennen.  

Stap 3. Start van de samenwerking. 
Samen met de culturele instelling leg je de samenwerking vast in een overeenkomst. Bespreek met je cultuurcoach en je samenwerkingspartner wat je voor je ziet: wil je bijvoorbeeld kunstvakdocenten inzetten en hoeveel tijd kun je aan een KunstTreffer besteden? Je kunt in een half schooljaar al van idee tot ontwikkeling, uitvoering en evaluatie komen. In een KunstTreffer werk je altijd toe naar een duurzaam resultaat. Dat kan betekenen dat er structureel financiën nodig zijn. Je cultuurcoach kan je hier verder in adviseren.

Stap 4. De uitvoering!
Het cultuuronderwijs wordt uitgevoerd door school en culturele instelling. Jullie hebben samen een manier gevonden die past bij de leerlingen en het team. Met de instelling investeer je in het project, door middel van tijd en ook met middelen.

Stap 5. Evaluatie. 
We kijken terug en stellen bij waar nodig.  

Stap 6. Verankering. 
Vaak borgen scholen en culturele instellingen ook na de KunstTreffer hun samenwerking. Je maakt samen met de culturele instelling afspraken voor de toekomst. Uiteraard kun je CultuurSchakel benaderen voor tips.

Meer weten over een KunstTreffer? Neem contact op met je cultuurcoach of stuur een mail en we gaan direct met je aan de slag!