KunstTreffer

Co-creatie. Ontwikkel samen met een culturele instelling cultuuronderwijs dat past bij jullie leerlingen. Inzet van kunstvakdocenten is mogelijk. Geschikt voor alle scholen voor primair onderwijs.

Wat is een KunstTreffer?

Samen met cultuurprofessionals je onderwijs versterken? Dat kan in een KunstTreffer. Zet de expertise van een culturele instelling in bij vragen die leven bij jou op school en voor jouw leerlingen. In een KunstTreffer werken een school en een culturele instelling nauw samen om cultuuronderwijs te maken dat past bij de wensen van de school. CultuurSchakel begeleidt en financiert het samenwerkingsproces. Met de culturele instellingen of kunstvakdocenten, werk je toe naar een blijvend resultaat.

Foto: Thomas Nondh Jansen

Duurzame samenwerking

Vanuit een specifieke behoefte of vraag van de school denken wij met je mee. We gaan met je op zoek naar een culturele instelling die samen met jou een programma gaat ontwikkelen. Deze co-creatie kan helpen om cultuuronderwijs een vast onderdeel van het curriculum te laten worden en om doelgericht aan een vraagstuk te werken. Een duurzaam resultaat!

Een muziekhoek op SO de Piramide

School voor Speciaal Onderwijs de Piramide:
Onze kleuters kwamen moeilijk spontaan tot spel en we wilden graag meer met muziek doen. Samen met onze cultuurcoach zijn we opzoek gegaan naar een geschikte culturele instelling en vakdocent. De kunstvakdocent kwam bij ons in de klas en er was meteen een goede klik. We hebben samen met haar een blijvende hoek met muziekinstrumenten in de klas ingericht waarin kinderen uitgedaagd worden tot spontaan muzikaal spel. Kinderen kunnen nu zelf met muziek experimenteren op een manier die past bij onze aanpak bij de kleuters. We merken dat kinderen interactie aangaan met elkaar en spelenderwijs nieuwe begrippen over muziek leren. De kinderen zijn heel betrokken bij de hoek met muziekstrumenten!”

Leerlingen van SO de Piramide aan de slag met muziek met KOO en Rewire Festival

Hoe werkt het in de praktijk?

STAP 1

Mijn bouw of school heeft een vraag
Samen met de cultuurcoach kijk je wat er speelt op school en hoe cultuuronderwijs oplossingen kan bieden. Je cultuurcoach kan natuurlijk met je meedenken! 

STAP 2

Opzoek naar een passende culturele instelling
CultuurSchakel begeleidt je naar een geschikte samenwerkingspartner. Heb je goede ervaringen met een culturele instelling? Of weet je al precies met wie je wilt samenwerken? Je cultuurcoach helpt je verder en zorgt ervoor dat jullie snel met elkaar om tafel zitten om je vraag te verkennen.

STAP 3

Start van de samenwerking
In gesprek met de culturele instelling krijgt de samenwerking vorm en maken jullie plannen. We bekijken hoeveel tijd en middelen alle partners kunnen investeren. Daarna gaan we aan de slag in klas. Je kunt in een half schooljaar al van idee tot ontwikkeling, uitvoering en evaluatie komen.

STAP 4

Evaluatie
Tussentijds en achteraf kijken samen terug en stellen we bij waar nodig.

STAP 5

Verankering
Hoe kan het cultuuronderwijs dat is ontwikkeld duurzaam ingezet worden? Daar werken we aan in deze laatste fase.

Meer weten over een KunstTreffer?

Neem contact op met je cultuurcoach of stuur een e-mail cultuuronderwijs@cultuurschakel.nl