Scholing & Inspiratie

CultuurSchakel biedt een scala aan cursussen, teamtrainingen, workshops, leernetbijeenkomsten en andere bijeenkomsten aan de hand van actualiteiten en/of thema's, voor zowel de Voorschoolse educatie, po- en vo-scholen als culturele aanbieders. Dat doen we samen met andere specialisten en zoveel mogelijk afgestemd op bestaande initiatieven en netwerken.

We bieden scholing grotendeels kosteloos aan: zorg dat je je op tijd aanmeldt, maar ook afmeldt als je verhinderd bent. Zo zorgen we samen dat iedereen deel kan nemen en ook dit jaar kan werken aan kennis, vaardigheden en het vergroten van je netwerk. Veel plezier!
Heb je vragen of suggesties? Stuur een bericht naar Gerbry Junte.

Bij het lesmateriaal uit de COH Haagse Ladekast hebben wij workshops voor de leerkracht ontwikkeld. De workshops bestaan uit een startbijeenkomst, workshop creatief proces, filosoferen en extra begeleiding van kunstvakdocenten op school, zoals een COH Expert. Ook maatwerk is mogelijk.

Agenda voor het primair onderwijs

Bekijk de agenda voor een actueel overzicht van ons scholingsaanbod.