Voorwaarden

 • De subsidie is bestemd voor kinderopvangorganisaties met een Haagse VE-locatie.
 • Voorafgaand aan de aanvraag is er een afstemmingsgesprek met de cultuurcoach VE van CultuurSchakel voor informatie, visieontwikkeling en inspiratie.
 • De overkoepelende organisatie vraagt aan d.m.v. het aanvraagformulier toe te sturen aan voorschoolseeducatie@cultuurschakel.nl
 • Deadline van indienen voor 2024 is 1 november.
 • De activiteit vindt plaats in het jaar van de aanvraag.
 • Per VE-locatie kan per groep van 16 peuters maximaal € 350,- per kalenderjaar worden aangevraagd. In 2024 is het totale subsidie bedrag € 100.000,-
 • Aanvragen kunnen alleen gedaan worden voor culturele activiteiten die opgenomen zijn in het aanbod Voorschoolse Educatie op de website van CultuurSchakel. 
 • CultuurSchakel beoordeelt de aanvraag, de definitieve subsidieverlening is binnen 2 weken na indienen van het aanvraagformulier.
 • Bij de aanvragen zal gekeken worden naar een in redelijkheid gelijke verdeling over de verschillende kinderopvangorganisaties.
 • De kinderopvangorganisatie maakt afspraken met de culturele instellingen en betaalt de activiteit rechtstreeks aan de culturele instelling.
 • De kinderopvangorganisatie ontvangt het subsidiebedrag van CultuurSchakel na het indienen van een verantwoordingsformulier welke te vinden is op onze website.
 • Het verantwoordingsformulier moet voor 31 december 2024 bij CultuurSchakel zijn ingediend via voorschoolseeducatie@cultuurschakel.nl
 • Na ontvangst van het verantwoordingsformulier wordt de subsidie overgemaakt, met een maximum van € 350,- per groep van 16 peuters of de daadwerkelijke kosten als deze lager is dan € 350,-.

In 2024 wordt de subsidie opnieuw aangeboden. 

Foto: De Afvaljuf