Verlengde schooldag

Coördinatoren van de verlengde schooldag (vsd) adviseren wij over mogelijkheden voor samenwerking met culturele instellingen in de omgeving van de school. Doel is vanuit het Haagse kind de verbinding tussen binnenschoolse en buitenschoolse cultuureducatie te leggen, waardoor een doorgaande lijn ontstaat in de culturele ontwikkeling van het kind.

Meer informatie

Neem voor meer informatie en vragen contact op met je cultuurcoach of stuur een mail.