Themaverdieping in Kunst

Laat leerlingen een thema ervaren in kunst en ontdekken hoe ze zich er toe verhouden.

Wat is Themaverdieping in kunst?

Een bezoek van een kunstenaar in aansluiting op het schoolthema waar de leerlingen op dat moment mee starten of al mee bezig zijn. Het bezoek draagt nieuwe invalshoeken aan en inspireert zowel de leerlingen als de leerkracht. Door het thema in een kunstvorm te laten ervaren, betrekt de kunstenaar ‘de hele leerling’ met hoofd, hart en handen bij het thema. De leerlingen worden nieuwsgierig naar het thema; er ontstaan verwonderingsvragen waar de leerkracht op door kan gaan in volgende lessen.

Waarom Themaverdieping in kunst?

Elliot Eisner: "Kunst biedt een ervaring die kinderen op geen enkele andere manier meemaken.¨ Bij Themaverdieping in Kunst wordt kunst een logisch en inhoudelijk onderdeel van je onderwijs in plaats van een losstaande activiteit doordat het bezoek van de kunstenaar volledig aansluit bij de schoolthema’s.

Leerlingen van groep 4 op KC Wondersteboven na afloop van de dansles tegen de dansdocent:
Wanneer zien we je weer? We vonden het heel leuk! We willen graag nog een keer!”

 

Bianca Diemel, coördinator Themaverdieping in Kunst bij basisschool Paschalis:
“Wat ik heel sterk vind aan Themaverdieping in Kunst, is dat de leerlingen tijdens het bezoek met de kunstenaar iets ontdekken en ervaren waar je later in de klas mee verder kunt. Zodoende krijg ik de leerlingen nadien zelf echt een stap verder.”

Fantasievoertuigen, ontworpen door leerlingen van KC Wondersteboven tijdens het kunstenaarsbezoek van Gerjanne van Zuilen van Art-S-Cool bij het thema ’Veilig in het Verkeer’.

Rol leerkracht

De leerkracht doet tijdens het bezoek gewoon mee met de leerlingen zodat deze de ervaring mee kan nemen in de volgende lessen. Er is geen speciale voorbereiding nodig, alleen interesse in en openheid voor de ontdekkingen en vragen van de leerlingen die tijdens en nà het bezoek kunnen ontstaan.

Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.

Hoe werkt het in de praktijk?

In overleg tussen de school en de cultuurcoach van CultuurSchakel worden inhoud en werkwijze afgestemd. Samen kiezen zij de gewenste kunstdiscipline met bijbehorende instelling. Er wordt een periode geprikt voor een pilot met de schoolthema’s van de groepen die mee willen doen.

De school doet een pilot met de intentie tot structurele deelname. Themaverdieping in kunst kan gedaan worden door alle groepen tegelijk, maar ook met een paar groepen, b.v. een bouw. Na een pilot van één bezoek per deelnemende groep, evalueert de cultuurcoach van CultuurSchakel met zowel de school als de instelling en wordt besloten of en hoe Themaverdieping in kunst kan worden verankerd in het curriculum met een vast aantal kunstenaarsbezoeken per schoolseizoen.

Nienke van Noord, leerkracht groep 8 en coördinator van Themaverdieping in kunst op KC ondersteboven:
“We hebben op onze school een focus op rekenen en taalvaardigheid en daarom schoot kunstonderwijs in het verleden er wel eens bij in. In februari zijn we met de pilot van Themaverdieping in Kunst begonnen en dat bevalt goed! Doordat ’t bezoek van de kunstenaar verbonden is met onze schoolthema’s is kunstonderwijs voor ons hele team een standaard onderdeel van het lesprogramma geworden.”

Wat wordt er minimaal gevraagd van de school?

Vanuit de school is een gemotiveerde coördinator nodig voor enerzijds afstemming en planning met de cultuurcoach en de kunstenaars en anderzijds met de deelnemende leerkrachten.

Financieel:

De school betaalt per bezoek per groep het bedrag dat de instelling gewoonlijk rekent voor een kunstenaarsbezoek, ongeveer 100 euro per bezoek per groep.

Meer weten over Themaverdieping in kunst? 

Neem contact op met je cultuurcoach of stuur een e-mail cultuuronderwijs@cultuurschakel.nl