Themaverdieping in Kunst

Themaverdieping in Kunst

Werkt jouw school met thematisch onderwijs? Wil je leerlingen zich op een creatieve manier laten verdiepen in een thema? Neem contact op met ons over Themaverdieping in Kunst! Met Themaverdieping in Kunst komt een kunstenaar naar de school (een danser of beeldend kunstenaar bijvoorbeeld) en gaat met leerlingen aan de slag met een thema. Zo laat je jouw leerlingen een thema ervaren in kunst en ontdekken hoe ze zich ertoe verhouden.

Thema's

Het thema waar de leerlingen mee starten of al mee bezig zijn is het uitgangspunt voor de lessen van de kunstenaar. Je kunt voor meerdere thema’s een Themaverdieping aanvragen! De school kan kiezen welke kunstdisciplines het beste passen.

Bij Themaverdieping in Kunst begin je als school met kiezen van de discipline die je voor je school of bouw wil. Voor elke discipline heeft CultuurSchakel afspraken gemaakt met een culturele instelling.

Het bezoek

Je start als bouw of als hele school met pilot. Daarna kan de kunstenaar worden uitgenodigd om telkens bij een nieuw thema een les te verzorgen. De kunstenaar is iemand die tegelijkertijd kunstenaar en docent is, en maakt een op maat gemaakte les die aansluit op de thema's die op school langskomen. We maken dan een planning voor ten minste drie bezoeken per seizoen met de intentie dit meerdere seizoenen te doen.

Het bezoek draagt nieuwe invalshoeken aan en inspireert zowel de leerlingen als de leerkracht. De leerlingen worden nieuwsgierig naar het thema; er ontstaan verwonderingsvragen waar je als leerkracht op door kan gaan in volgende lessen.

Doordat het bezoek van de kunstenaar volledig aansluit bij de schoolthema’s, wordt kunst een logisch en inhoudelijk onderdeel van je onderwijs in plaats van een losstaande activiteit. Door het thema in een kunstvorm te laten ervaren, betrekt de kunstenaar ‘de hele leerling’ met hoofd, hart en handen bij het thema.

Praktische informatie

Stap 1. Mijn school of bouw wil met een thema aan de slag!   
Infomeer bij je cultuurcoach naar de mogelijkheden van Themaverdieping in Kunst. Alle scholen uit het basisonderwijs die samen met een culturele instelling hun schoolthema’s door middel van cultuuronderwijs willen verdiepen, kunnen meedoen.

Stap 2. Koppeling met een culturele instelling
Samen met je cultuurcoach ga je kijken welke groepen je Themaverdieping in Kunst wil aanbieden. Dat kan bijvoorbeeld voor de hele school, maar ook alleen één bouw. Jullie bepalen samen welke periode geschikt is voor een pilot. Je kiest de kunstdiscipline uit waarin je vorm wil geven aan het thema, bijvoorbeeld in dans of beeldende kunst. CultuurSchakel begeleidt je naar een geschikte samenwerkingspartner (of partners). Voor elke discipline heeft CultuurSchakel afspraken gemaakt met een culturele instelling die bereid is om een kunstenaar naar de school te sturen met een op maat gemaakte les. De kunstenaars zijn bekwaam in lesgeven. Ze geven geen les over hun eigen kunstenaarschap, maar ze zijn flexibel genoeg om telkens aan te sluiten op een ander thema.

Stap 3. Start van de samenwerking   
Samen met de culturele instelling bespreek je hoe die de kunstlessen gaan vormgeven. Jullie plannen samen de bezoeken voor je school. De kunstenaar van de culturele instelling stemt met jullie af hoe de inhoud van het bezoek per schoolthema zal zijn.

Stap 4. De uitvoering
De kunstenaar van de culturele instelling komt bij jullie langs op school om kunstonderwijs te geven binnen jullie thema.

Stap 5. Evaluatie   
Jij, de kunstenaar en je cultuurcoach bespreken de lessen na en stellen bij waar nodig.  

Stap 6. Verankering  
Als Themaverdieping in Kunst voor je school bevalt, borgen we de samenwerking. Je maakt samen met de culturele instelling afspraken voor de toekomst. We maken een planning voor ten minste drie bezoeken per seizoen met de intentie dit meerdere seizoenen te doen.

Wil je meer informatie over Themaverdieping in kunst? Neem contact op met je cultuurcoach of stuur een mail en we gaan direct met je aan de slag!