Maatwerk in het speciaal onderwijs

CultuurSchakel ziet het belang van specialistische kennis en maatwerk in het speciaal onderwijs en biedt de helpende hand om een brug te slaan tussen het culturele veld en het SO, SBO, VSO en praktijkonderwijs.

Kunst- en cultuurlessen lijken niet voor elke school even vanzelfsprekend, maar ieder kind heeft hier toch recht op? Sterker nog, het past juist perfect bij leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Cultuuronderwijs biedt wat alle andere leergebieden niet bieden. Het is minder verbaal, het gebruikt andere vormen van communicatie en haalt bij leerlingen met een beperking vaak onverwachte talenten naar boven.

CultuurSchakel zet actief in op het ondersteunen van cultuuronderwijs in het speciaal onderwijs door:

  • icc’ers te helpen met het schrijven van een cultuurplan en het implementeren op de school;
  • het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor icc’ers en educatoren van culturele instellingen;
  • het initiëren van projecten waarbij we voor korte of langere tijd cultuurprofessionals verbinden aan scholen voor speciaal onderwijs.

CultuurSchakel ondersteunt culturele instellingen om kennis te vergroten over het speciaal onderwijs door:

  • trainingen te organiseren voor educatoren en vak- en museumdocenten;
  • het initiëren van netwerkbijeenkomsten voor educatoren van culturele instellingen en icc’ers uit het speciaal onderwijs;
  • het aanbod in Vonk en Expeditie C meer toegankelijk te maken voor het speciaal onderwijs.

Mariska Versteegh - Interne Cultuurcoördinator en leerkracht groep 7 De Bonte Vlinder

Voor het speciaal basisonderwijs van de Bonte Vlinder bleek CmK een passende oplossing te zijn voor hun vraag naar structureel cultuuronderwijs. ‘Het is voor ons een eenvoudige methode, die niet teveel werkdruk geeft en snel resultaat laat zien, namelijk: zichtbaar cultuuronderwijs in de school, waar leerlingen optimaal van kunnen genieten.’ Kijk, daar doe je het voor, toch?

Workshops en bijeenkomsten

Samen met Stichting Onbeperkt Genieten bieden we workshops en bijeenkomsten aan voor culturele instellingen over prikkelarm programmeren en rondleiden. Aan bod komen thema’s zoals bewustwording, en de noodzaak van prikkelarm cultuuraanbod. Informatie over de doelgroep: voor wie is prikkelarm cultuuraanbod nodig? Praktische handvatten voor communicatie rondom prikkelarm aanbod, de organisatie ervan en inspiratie om er binnen de culturele instelling mee aan de slag te gaan. En het verder ontwikkelen van een programmering gericht op het speciaal onderwijs. Daarnaast is er behoefte aan een intervisiegroep met museumdocenten. En is er een netwerkbijeenkomst over speciaal onderwijs voor icc’ers en leerkrachten uit het speciaal onderwijs en educatoren van musea en podia.

Ons aanbod:

Handleiding prikkelarm/prikkelrijk aanbod voor cultuurbezoeken

Hoe kan het cultureel aanbod in Vonk en Expeditie C van podia en musea nog beter aansluiten bij het speciaal onderwijs en maken wij dit inzichtelijk? Eric Schulp en Herma Roos, cultuurcoaches bij CultuurSchakel, ontwikkelden twee handleidingen voor scholen en culturele instellingen.

Informatie en advies

Voor scholen

Eric Schulp, cultuurcoach
ericschulp@cultuurschakel.nl 
06-46 94 16 62

Voor culturele instellingen (musea en podiumkunsten)

Herma Roos, cultuurcoach
hermaroos@cultuurschakel.nl 
06-46 94 10 25