Sta op als je ergens mee zit

Literatuur


www.huisvangedichten.nl

Sta op als je ergens mee zit! Spoken word: poëtisch schrijven en ritmisch voordragen. Met als inspiratiebron: jijzelf!

Sta op als je ergens mee zit Spoken word Spoken word: poëtisch schrijven en ritmisch voordragen. Inspiratiebron: jijzelf! Spoken word is het voordragen van zelfgeschreven teksten op een ritmische manier. Leerlingen onderzoeken manieren om niet alleen te schrijven, maar ook om hun teksten op een aansprekende manier voor te dragen. Hun eigen mening en identiteit staat hierbij centraal. Leerlingen worden tijdens de workshop uitgedaagd om na te denken over wat ze willen zeggen en hoé ze dat willen doen: het kennismaken met presentatie-en podiumtechnieken hoort er bij. Leerlingen worden zich zo bewust van de kracht van taal en hoe zij die in kunnen zetten.

Aanbieder
Huis van Gedichten
De Constant Rebecqueplein 20b
2518 RA Den Haag
www.huisvangedichten.nl

Neem contact op met
Malou Osendarp
070 737 00 29
malou@huisvangedichten.nl

Informatie
Locatie:
op school
Prijs:
€120 p/grp
Capaciteit:
30 lln
Duur:
120 minuten
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PrO 1 PrO 2 PrO 3 PrO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 HAVO 5 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal
Subsidie:
Nee
Schooltijdaanbod van Huis van Gedichten
Literatuur
Huis van Gedichten
Literatuur
Huis van Gedichten
Literatuur
en meer...
Huis van Gedichten