Aanvragen Basissubsidie

Stap 1 van 6.
1. Introductie

* = verplicht veld

Bekijk hier een voorbeeld van het aanvraagformulier

Let op! Het formulier wordt niet tussentijds opgeslagen. Zorg dat je de volgende documenten klaar hebt staan, zodat je deze bij stap 4 kunt uploaden:

  • Uittreksel KvK
  • Jaarrekening (Uitsplitsen van de honoraria artistieke leiding en huur repetitieruimte)
  • Overzicht contributie
  • Ledenlijst
  • Kopie bankafschrift (Naam en IBAN)
Over welk jaar vraag je basissubsidie aan?*

Voor welke datum dien je jouw aanvraag in?*
Voor welk bedrag vraag je subsidie aan?*
Je kunt maximaal € 2.000 aanvragen!


2. Gegevens aanvrager
3. De aanvraag

Discipline*

Artistieke leiding

Repetitieruimte

Specificatie

Vul de gegevens in, zoals bekend op 1 januari van het jaar waarover je subsidie aanvraagt.

Totaal aantal betalende leden*
Maandelijkse contributie per lid*
Totaal ontvangen contributie*
Kosten artistieke leiding voor repetities*
Kosten zaalhuur voor repetities en opslag*

Uitvoeringen

Vul minimaal één openbare uitvoering in.

Toelichting

4. Upload documenten
5. Controleren
Gegevens controleren
1. Introductie
Over welk jaar vraag je basissubsidie aan?
Heb je eerder subsidie van CultuurSchakel ontvangen?*
2. Gegevens aanvrager
Naam organisatie
Rechtsvorm
IBAN
KvK-nummer
Website
Vrijwilligersorganisatie
Contactpersoon
Voornaam
Achternaam
Functie
Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mail
3. De aanvraag

Discipline

Artistieke leiding

Voornaam
Achternaam

Repetitieruimte

Naam ruimte
Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats

Specificatie

Totaal aantal betalende leden
Maandelijkse contributie per lid
Totaal ontvangen contributie
Kosten artistieke leiding voor repetities
Kosten zaalhuur voor repetities en opslag

Uitvoeringen

Toelichting

Eventueel kun je hier de subsidieaanvraag toelichten.
4. Upload documenten
6. Ondertekening

We sturen een bevestiging met een kopie van het formulier naar: .

Zodra je op verzenden klikt, kun je geen aanpassingen meer doen.
Klik hier of sleep om een
bestand te uploaden.
Kostenpost
Bedrag
Totaal honoraria
0,00
Kostenpost
Begroot
Gerealiseerd
Begroot totaal honoraria
0,00
Gerealiseerd totaal honoraria
0,00
Titel*
Naam locatie*
op*
Aantal toegangsbewijzen
Stukprijs
Totaal
Begroot totaal toegangsbewijzen
€0,00
Gerealiseerd totaal toegangsbewijzen
0,00
Nog een emailadres toevoegen?