Basissubsidie

De basissubsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor artistieke leiding en het huren van een ruimte voor repetities.

Bestemd voor Verenigingen en vrijwilligersorganisaties die zich bezighouden met amateurkunst in Den Haag.
Het betalen van de artistieke leiding bij repetities en de huur van een oefenruimte.

Subsidiebedrag
Maximaal 50% van de repetitiekosten voor zaalhuur (maximumbedrag € 1.800) en artistieke leiding (maximumbedrag € 2.250).
De subsidie is nooit hoger dan het bedrag dat je ontvangt aan contributie.

Voorwaarden

  • Je moet een in Den Haag gevestigd rechtspersoon zijn.
  • Je moet een minimum aantal actieve leden hebben die contributie betalen. Voor theatergezelschappen is het minimumaantal 6. Voor andere disciplines is het minimumaantal 12.
  • Je moet minstens 1x per jaar een openbare presentatie geven.
  • Basissubsidie is alleen voor groepen die de subsidie nodig hebben om voort te kunnen bestaan.
  • Je maakt een profiel aan op de website van CultuurSchakel en plaatst openbare presentaties in de agenda. Vraag hier een account voor de website van CultuurSchakel.
  • Het logo van CultuurSchakel gebruik je in de publiciteitsuitingen. Je kunt het logo van CultuurSchakel hier downloaden.

Aan deze samenvatting van de subsidietekst kunnen geen rechten worden ontleend.  De volledige regeling vind je hier.

Aanvragen en toekennen
De basissubsidie wordt jaarlijks achteraf toegekend. Dit gebeurt aan het begin van het volgende kalenderjaar. Je aanvraag moet ieder jaar vóór 1 maart binnen zijn. Bekijk een voorbeeld aanvraagformulier of vraag direct Basissubsidie aan. 

Veel succes!

Vragen?
Voor vragen over de basissubsidie kun je bellen met Els Hogendoorn via 06 469 416 47. Of mail naar subsidie@cultuurschakel.nl