Buitenconcerten

Jaarlijks stelt CultuurSchakel subsidie beschikbaar voor verenigingen en stichtingen die buitenconcerten geven in Den Haag.

De aanvrager is een vrijwilligersorganisatie (vereniging of stichting) die zich bezighoudt met vrijetijdskunst en voldoet aan de algemene voorwaarden.

Instrumentale gezelschappen kunnen voor buitenconcerten in aanmerking komen voor subsidie. Deze subsidie is € 500,- per optreden, met een maximum van vier buitenconcerten per gezelschap per jaar. CultuurSchakel is verantwoordelijk voor de verdeling van de buitenconcerten. In totaal worden er jaarlijks maximaal 100 buitenconcerten toegekend.

Aanvragen

Vraag minimaal één maand voor het concert subsidie aan door een mail te sturen naar subsidie@cultuurschakel.nl en vermeld daarin de uitvoeringsdatum en -locatie. Na afloop van het optreden ontvang je een rapportageformulier. Dit formulier moet uiterlijk twee maanden na het concert ingediend zijn bij CultuurSchakel. Binnen veertien dagen na ontvangst wordt de subsidie overgemaakt.

Vragen?

Voor vragen over buitenconcerten kun je contact opnemen met Els Hogendoorn via 06-469 416 47 of subsidie@cultuurschakel.nl.