Presentatiesubsidies

Kan jij wel een tegemoetkoming gebruiken in de kosten van je presentatie? Misschien kom jij in aanmerking voor een van de twee presentatiesubsidies.

  • Presentatiesubsidie 1 is een tegemoetkoming in de kosten van een uitvoering. De aanvrager is een vrijwilligersorganisatie en er wordt entreegeld gevraagd.
  • Presentatiesubsidie 2 is een tegemoetkoming in de kosten van een project. De aanvrager is een vrijwilligers- of professionele organisatie en er zijn voldoende eigen inkomsten.

Beide zijn subsidies voor podiumpresentaties in Den Haag, met een redelijke verhouding tussen amateurdeelnemers en (semi-)professionals en het publieksbereik. Er zijn jaarlijks vier aanvraagrondes en je kunt maximaal twee keer per jaar presentatiesubsidie aanvragen.

Verschil tussen Presentatiesubsidie 1 en 2

Bij Presentatiesubsidie 1 moet de organisatie gerund worden door vrijwilligers, vraag je tot maximaal € 10.000,- aan subsidie en hef je entreegeld voor de presentatie.

Je kunt aanvragen voor Presentatiesubsidie 2 in alle andere gevallen, dus als je meer of minder dan € 10.000,- subsidie nodig hebt, je geen entreegeld heft en de organisatie hoeft niet gerund te worden door vrijwilligers. Je moet in dat geval wel een uitgebreider projectplan inleveren, inclusief begroting- en dekkingsplan. Ook doe je als organisatie aantoonbaar moeite om voldoende eigen inkomsten te verwerven voor financiering bij andere fondsen of sponsoring. Ook beoordeelt een commissie de aanvragen voor Presentatiesubsidie 2 op inhoudelijke kwaliteit, het financiële plaatje en de organisatie.

Voor beide presentatiesubsidies gelden een aantal basisvoorwaarden waar je aan moet voldoen. Zo is de organisatie een vereniging of stichting met een culturele doelstelling, zonder winstoogmerk en ben je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Lees hier de regeling voor alle voorwaarden

Deadlines aanvraagrondes

Jaarlijks zijn er vier aanvraagrondes. De presentatie waarvoor je subsidie aanvraagt, moet minimaal drie maanden na de eerstvolgende deadline plaatsvinden. Uiterlijk 10 weken na de deadline hoor je of jouw aanvraag gehonoreerd wordt en voor welk bedrag dit is.

  • 15 maart voor presentaties vanaf 1 juli
  • 15 juni voor presentaties vanaf 1 oktober
  • 15 september voor presentaties vanaf januari
  • 15 december voor presentaties vanaf 1 april

Check de voorwaarden

Iedere subsidie heeft eigen voorwaarden, dus lees eerst goed of je eraan voldoet voordat je een aanvraag indient. Twijfel je of je eraan voldoet? Doe de Quick Scan of lees meer over Presentatiesubsidie 1 en Presentatiesubsidie 2.

Vragen?

Voor vragen over de presentatiesubsidies kun je bellen met Els Hogendoorn via 06-46 94 16 47 of mail naar subsidie@cultuurschakel.nl.