Presentatiesubsidie 2

Presentatiesubsidie 2 is een tegemoetkoming in de kosten van een project. De aanvrager is een vrijwilligers- of professionele organisatie en er zijn voldoende eigen inkomsten.

Bestemd voor stichtingen en verenigingen die zich bezighouden met amateurkunst in Den Haag.
Een bijdrage in de kosten die je maakt voor de presentatie.

Subsidiebedrag

Bij Presentatie 2 (zie toelichting in de regeling):
In je aanvraag geef je aan welk subsidiebedrag je nodig hebt (er is geen maximumbedrag).
Een externe commissie adviseert of je aanvraag toegekend wordt.

Voorwaarden

 • Je moet een in Den Haag gevestigd rechtspersoon zijn.
 • De voorstelling moet openbaar toegankelijk zijn en in Den Haag spelen.
 • Je kunt maximaal 2x per kalenderjaar een presentatiesubsidie aanvragen.
 • Je kunt geen subsidie ontvangen voor presentaties en projecten die al structureel gesubsidieerd worden door de gemeente Den Haag.
 • Presentatiesubsidie is niet voor professionele groepen, niet voor groepen die door religieuze instellingen of bedrijven worden gefinancierd en niet voor kunst(vak)scholen.
 • Je maakt een profiel aan op de website van CultuurSchakel en plaatst openbare presentaties in de agenda. Vraag hier een account voor de website van CultuurSchakel.
 • Het logo van CultuurSchakel gebruik je in de publiciteitsuitingen. Je kunt het logo van CultuurSchakel hier downloaden.

Aan deze samenvatting van de subsidietekst kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige regeling vind je hier.

Aanvragen en toekennen

Lees eerst de volledige regeling om te zien voor welke subsidievorm je in aanmerking komt of doe de quickscan.
Presentatiesubsidie 2: Bekijk een voorbeeld aanvraagformulier of vraag direct subsidie 2 aan.

De subsidietoekenning is gebaseerd op de begroting die je indient. Je kunt een voorschot van maximaal 50% van de toegekende subsidie vragen.
De definitieve vaststelling van de subsidie vindt plaats op basis van je afrekening. Die moet je binnen 3 maanden na de uitvoering bij CultuurSchakel aanleveren.

Indieningstermijnen

Er zijn jaarlijks vier aanvraagrondes voor Presentatiesubsidie. De deadlines zijn:

 • 15 maart voor presentaties vanaf 1 juli
 • 15 juni voor presentaties vanaf 1 oktober
 • 15 september voor presentaties vanaf 1 januari
 • 15 december voor presentaties vanaf 1 april

Tip voor het beschrijven van de artistieke doelstelling

Vind je het lastig om je artistieke doelstelling te formuleren? Geef dan antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe ben je op het idee gekomen voor dit project? Wat voor concept heb je bedacht? 
 • Wat wil je concreet bereiken met je presentatie: wat wil je gaan presenteren, hoe wil je dat doen en waarom vind je dat belangrijk? Denk hierbij aan keuzes op het gebied van regie, choreografie, muziek, vormgeving, dramaturgie etc.
 • Wat maakt jouw presentatie bijzonder voor de deelnemers en het publiek?

Vragen?

Voor vragen over de presentatiesubsidie kun je bellen met Els Hogendoorn via 06-46 94 16 47 of mail naar subsidie@cultuurschakel.nl.