Veelgestelde vragen

Wil jij subsidie aanvragen, maar zit je nog vol vragen? Kijk dan of jouw antwoord tussen de onderstaande veelgestelde vragen staat. Heb je een andere vraag? Neem dan contact met ons op en we helpen je graag verder.

Ik ben een Haagse stichting/vereniging en organiseer een uitvoering buiten de stadsgrenzen van Den Haag. Kan ik hiervoor subsidie aanvragen?

Nee, de Subsidieregeling Haagse Amateurkunst is bedoeld voor presentaties die plaatsvinden in Den Haag.

Ik ben een stichting/vereniging met een statutaire zetel buiten Den Haag en organiseer een uitvoering in Den Haag. Kan ik hiervoor subsidie aanvragen?

Nee, de Subsidieregeling Haagse Amateurkunst is bedoeld voor organisaties die gevestigd zijn in Den Haag.

Onze stichting/vereniging heeft een toekenning presentatiesubsidie ontvangen. Kan er een voorschot worden overgemaakt?

Ja, dat kan. Stuur een voorschotverzoek per mail naar subsidie@cultuurschakel.nl onder vermelding van ons kenmerk en het IBAN nummer van de vereniging/stichting. Het voorschot is maximaal 50% van het toegekende subsidiebedrag.

Wat is het verschil tussen presentatiesubsidie 1 (P1) en presentatiesubsidie 2 (P2)?

P1 wordt aangevraagd door een vrijwilligersorganisatie, een rechtspersoon (vereniging/stichting) met een culturele doelstelling. De subsidie betreft een tegemoetkoming in de eenmalige kosten van een uitvoering waarbij ook entreegeld gevraagd wordt. Kosten die we kunnen vergoeden: artistieke leiding, uitvoeringslocatie (generale en uitvoering), publiciteit, decor, huur bladmuziek, grime en rekwisieten.

P2 wordt aangevraagd door een professionele- of vrijwilligersorganisatie, een rechtspersoon (vereniging/stichting) met culturele doelstelling. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van een project. Het is niet noodzakelijk om entreegeld te vragen, maar er moeten substantiële eigen inkomsten/andere inkomstenbronnen zijn. P2 gaat over projecten zonder structureel karakter waar (vaak) een workshop-/scholingstraject aan vooraf gaat.

Hoeveel subsidie kan mijn vereniging/stichting aanvragen in P2?

In het dekkingsplan moet worden aangegeven welk bedrag er bij CultuurSchakel wordt aangevraagd. In de praktijk is de subsidie maximaal 30% van de kosten. Dit bedrag moet in redelijke verhouding staan met het aantal deelnemende cultuurbeoefenaren in de vrije tijd en het publieksbereik.

Geld voor je kunst!

Ik ben kunstenaar en zoek financiering voor de materialen die ik nodig heb voor mijn nieuwe werk. Kan ik hiervoor aanvragen bij Geld voor je kunst!?

Nee, Geld voor je kunst! is bedoeld voor projecten waaraan andere Hagenaars deelnemen en ook met kunst aan de slag gaan. Kosten voor eigen werk van kunstenaars worden daarom niet gedekt vanuit deze regeling.

Ik wil een dansworkshop organiseren voor alle kinderen in mijn wijk. Kan ik hiervoor aanvragen bij Geld voor je kunst!?

Jazeker! Bij Geld voor je kunst! kan je bijvoorbeeld aanvragen om de kosten te dekken voor het inhuren van een docent, de huur van de ruimte, huur van een geluidsinstallatie en marketingkosten. Lees onze voorwaarden om te zien welke andere kosten er gedekt worden en aan welke voorwaarden jouw project moet voldoen.

Ik wil een schrijverskamp organiseren met jongeren waar wij in een weekend een popliedje schrijven en opnemen. Hiervoor wil ik opnameapparatuur kopen. Kan ik hiervoor aanvragen bij Geld voor je kunst!?

Nee, de aanschaf van duurzame materialen past helaas niet binnen Geld voor je kunst!. Het project past verder goed bij de regeling en met deze subsidie mag je wel opnameapparatuur huren. Je kunt dus wel een aanvraag doen bij Geld voor je kunst! voor jouw project, zolang je jouw apparatuur huurt of anders financiert wanneer je het toch liever aanschaft. Lees onze voorwaarden om te zien welke kosten er worden gedekt.

Ik wil een schildercursus opzetten en aanbieden aan alle basisscholen in Den Haag. Kan ik hiervoor aanvragen bij Geld voor je kunst!?

Nee, Geld voor je kunst! is bedoeld voor projecten buiten schooltijd. Je mag wel via scholen een cursus aanbieden in het schoolgebouw voor geïnteresseerde leerlingen buiten schooltijd en daarvoor een aanvraag doen.

Ik ben muziekdocent en wil een nieuwe les opzetten voor mijn pianoleerlingen. Hiervoor wil ik een aantal gratis proeflessen aanbieden om leerlingen te werven. Kan ik hiervoor aanvragen bij Geld voor je kunst!?

Jazeker! Bij Geld voor je kunst! kan je bijvoorbeeld aanvragen om de kosten te dekken van de huur van de ruimte (mits dit niet je eigen ruimte is), de huur van instrumenten en marketingkosten. Als je als aanvrager zelf de docent bent, mag je jouw eigen honorarium helaas niet dekken met deze subsidie. De regeling kan wél goed ingezet worden om veel van de andere onkosten te dekken. Lees onze voorwaarden om te zien welke kosten er worden gedekt.

Mijn aanvraag is gehonoreerd en mijn project begint binnenkort al. Ik moet hiervoor al dingen betalen, maar ik kan dit niet zelf voorschieten. Kan ik het toegekende bedrag al uitbetaald krijgen voordat ik het project heb afgerond?

Gedeeltelijk. Het is mogelijk om een voorschot te ontvangen van maximaal 75% van het toegekende bedrag. Je kan een voorschot aanvragen door te mailen naar geldvoorjekunst@cultuurschakel.nl. Je wordt uitgenodigd voor een voorschotgesprek waarin jij uitlegt waar je jouw voorschot aan uit gaat geven. Wij hebben daarna nog een foto van jouw bankpas of kopie van een bankafschrift nodig om het administratief in orde te maken. Het kan even duren voordat het voorschot op je rekening staat, dus vraag dit op tijd aan.

Let op: pas na afloop van het project wordt het bedrag dat jij uiteindelijk ontvangt vastgesteld op basis van jouw afrekening. Wanneer je een voorschot hebt ontvangen en jouw project wordt geannuleerd of veranderd, dan kan dit tot gevolg hebben dat jij jouw voorschot moet terugbetalen.

Mijn project past helemaal binnen de regeling, maar vindt twee dagen na de jurybijeenkomst al plaats. Kan mijn aanvraag dan mee in deze ronde van Geld voor je kunst!?

Nee, het project mag pas plaatsvinden na de toekenning van de jury. Dit is altijd een week na de jurybijeenkomst. Bekijk hier de datums. Het is altijd verstandig om ruim van tevoren financiering voor jouw project aan te vragen, anders blijft het ook tot het laatste moment spannend of jouw project wel door kan gaan, terwijl je misschien verder alles al hebt geregeld en deelnemers zich al verheugen op de activiteit.

Op de website staat een deadline voor de komende subsidieronde. Ik ben ruim op tijd voor deze deadline, maar volgens het formulier kan ik geen aanvraag meer indienen voor deze datum. Kan mijn aanvraag nog mee in de komende ronde van Geld voor je kunst!?

Elke ronde heeft een beperkt aantal plekken. Wanneer er genoeg aanvragen binnen zijn, wordt de mogelijkheid tot aanvragen via het aanvraagformulier voor die ronde gesloten. De deadline wordt dan alleen nog aangehouden voor het aanleveren van eventuele wijzigingen in aanvragen die deze ronde worden beoordeeld. Aanvragen worden altijd behandeld op volgorde van binnenkomst. Het is echter altijd de moeite waard om een mail te sturen naar geldvoorjekunst@cultuurschakel.nl wanneer je net te laat bent. Soms wordt er gewerkt met een reservelijst wanneer er onverwacht een plek vrijkomt vóór de deadlinedatum.  

Staat jouw vraag hier niet tussen?

Gelukkig kun je terecht bij een van onze adviseurs voor advies op maat. Je kunt daar al je vragen stellen, maar ook jouw idee alvast vertellen om te sparren.