Afrekenen Presentatiesubsidie 1

Stap 1 van 8.
1. Introductie

Binnen 3 maanden na de laatste voorstelling of uitvoering moet je de afrekening opsturen. Vul hiervoor dit formulier in.

Bekijk hier een voorbeeld van het formulier

* = verplicht veld

Let op! Het formulier wordt niet tussentijds opgeslagen. Zorg dat je de volgende documenten klaar hebt staan, zodat je deze bij stap 6 kunt uploaden:

  • Kopie bankafschrift (naam en IBAN)
  • Publiciteitsmateriaal
Over welk jaar vraag je basissubsidie aan?*

Voor welke datum dien je jouw aanvraag in?*
Voor welk bedrag vraag je subsidie aan?*
Je kunt maximaal € 2.000 aanvragen!


2. Gegevens aanvrager
3. De presentatie

Data presentaties

Aantal deelnemers

Begroot
Werkelijk
Totaal aantal deelnemers*
Aantal amateurs*
Haagse amateurs*
4. Uitgaven presentatie

Vul de begrote uitgaven in, zoals vermeld op de subsidieaanvraag.

Honoraria/onkostenvergoeding

Denk hierbij aan artistieke leiding, instrumentale begeleiders, solisten, orkest, kunstenaars etc. Let op! Productiekosten en -leiding vallen onder de post overheadkosten.

Zaalhuur

Generale repetitie
Presentatie
Repetitiekosten Repetitiekosten alleen invullen als je geen Basissubsidie ontvangt.
Begroot totaal zaalhuur
€ 0,00
Gerealiseerd totaal zaalhuur
€ 0,00

Bijkomende kosten zaalhuur

Denk hierbij aan stoelen, podium, licht en geluid.

Aankleding

Denk hierbij aan kostuums, decor, kap/grime, rekwisieten.

Promotie

Denk hierbij aan drukwerk, websites, advertenties.

Overige kosten

Denk hierbij aan auteursrechten, bladmuziek, tekstboekjes, huur instrumenten, transportkosten, evenementverzekering, EHBO, vergunningen.

Begroot subtotaal presentatiekosten
€ 0,00
Gerealiseerd subtotaal presentatiekosten
€ 0,00

Overhead

Denk hierbij aan secretariaats- en productiekosten. Deze kosten mogen maximaal 5% van het subtotaal presentatiekosten bedragen.

Begroot onvoorzien

In een afrekening worden geen gerealiseerde onvoorziene kosten meegenomen.

Begrote presentatiekosten

Subtotaal presentatiekosten
€ 0,00
Overhead
€ 0,00
Onvoorzien
€ 0,00
Begroot totaal presentatiekosten
€ 0,00

Gerealiseerde presentatiekosten

Subtotaal presentatiekosten
€ 0,00
Overhead
€ 0,00
Gerealiseerd totaal presentatiekosten
€ 0,00
5. Inkomsten presentatie

Toegangsbewijzen begroot

Totaal toegangsbewijzen begroot 

Toegangsbewijzen gerealiseerd

Overige inkomsten

Programmaboekjes

Begroot
Gerealiseerd
Begroot totaal programmaboekjes
0,00
Gerealiseerd totaal programmaboekjes
0,00

Subsidieverleners

Sponsoring

Begroot totaal inkomsten
€ 0,00
Gerealiseerd totaal inkomsten
€ 0,00

Saldo

De subsidie zal nooit hoger zijn dan het vooraf toegekende bedrag, het tekort of de inkomsten toegangsbewijzen.

Totale presentatiekosten
€ 0,00
Totale inkomsten
€ 0,00
Totaal saldo
€ 0,00
6. Upload documenten

7. Controleren
Gegevens controleren
2. Gegevens aanvrager
Kenmerk
Naam organisatie
Rechtsvorm
IBAN
KvK-nummer
Website
Vrijwilligersorganisatie
Contactpersoon
Voornaam
Achternaam
Functie
Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mail
3. De presentatie
Titel presentatie
Discipline
Naam artistieke leiding
Aantal presentaties
Publieksaantal

Data presentaties

Aantal deelnemers

Begroot totaal aantal deelnemers
Werkelijk totaal aantal deelnemers
Begroot aantal amateurs
Werkelijk aantal amateurs
Begroot aantal Haagse amateurs
Werkelijk aantal Haagse amateurs
4. Uitgaven presentatie

Honoraria/onkostenvergoeding

Begroot
Gerealiseerd
Begroot totaal honoraria
Gerealiseerd totaal honoraria

Zaalhuur

Begroot
Gerealiseerd
Generale repetitie
Presentatie
Repetitiekosten
Begroot totaal zaalhuur
Gerealiseerd totaal zaalhuur

Bijkomende kosten zaalhuur

Begroot
Gerealiseerd
Begroot totaal bijkomende kosten zaalhuur
Gerealiseerd totaal bijkomende kosten zaalhuur

Aankleding

Begroot
Gerealiseerd
Begroot totaal aankleding
Gerealiseerd totaal aankleding

Promotie

Begroot
Gerealiseerd
Begroot totaal promotie
Gerealiseerd totaal promotie

Overige kosten

Begroot
Gerealiseerd
Begroot totaal overige kosten
Gerealiseerd totaal overige kosten

Begroot subtotaal presentatiekosten

Gerealiseerd subtotaal presentatiekosten

Overhead

Begroot
Gerealiseerd
Begroot totaal overhead
Gerealiseerd totaal overhead

Begroot onvoorzien

Begroot totaal onvoorzien

Begrote presentatiekosten

Subtotaal presentatiekosten
Overhead
Onvoorzien

Begroot totaal presentatiekosten

Gerealiseerde presentatiekosten

Subtotaal presentatiekosten
Overhead

Gerealiseerd totaal presentatiekosten

5. Inkomsten presentatie

Toegangsbewijzen begroot

Totaal toegangsbewijzen begroot

Toegangsbewijzen gerealiseerd

Gerealiseerd totaal toegangsbewijzen

Overige inkomsten

Programmaboekjes

Begroot
Gerealiseerd
Begroot totaal programmaboekjes
Gerealiseerd totaal programmaboekjes

Subsidieverleners

Begroot
Gerealiseerd
Begroot totaal subsidieverleners
Gerealiseerd totaal subsidieverleners

Sponsoring

Begroot
Gerealiseerd
Begroot totaal sponsoring
Gerealiseerd totaal sponsoring

Begroot totaal inkomsten

Gerealiseerd totaal inkomsten

Saldo

Totale presentatiekosten
Totale inkomsten

Totaal saldo

6. Upload documenten
8. Ondertekening

We sturen een bevestiging met een kopie van het formulier naar: .

Zodra je op verzenden klikt, kun je geen aanpassingen meer doen.
Klik hier of sleep om een
bestand te uploaden.
Kostenpost
Begroot
Totaal honoraria
0,00
Kostenpost
Begroot
Gerealiseerd
Begroot totaal honoraria
0,00
Gerealiseerd totaal honoraria
0,00
Op/van*
Tot
Naam locatie*
Zaalcapaciteit*
Kies een stadsdeel*
Aantal toegangsbewijzen
Stukprijs
Totaal
Begroot totaal toegangsbewijzen
€0,00
Gerealiseerd totaal toegangsbewijzen
0,00
Nog een emailadres toevoegen?