Vrijwilligersorganisatie

Om in aanmerking te kunnen komen voor basissubsidie of presentatiesubsidie 1, moet de aanvrager een vrijwilligersorganisatie zijn. CultuurSchakel hanteert onderstaande definitie van een vrijwilligersorganisatie.

Een vrijwilligersorganisatie is een met naam en adres genoemd, formeel georganiseerd verband van verschillende mensen dat met enige regelmaat bijeenkomt en/of activiteiten organiseert in het algemeen belang, waarbij alle inkomsten worden ingezet ten gunste van de doelstelling van de organisatie en waarbij de uitvoering van het primaire proces door vrijwilligers wordt gedaan en er geen verband bestaat tussen de verrichte werkzaamheden en de verdiensten van de vrijwilligers.

De verhouding tussen beroepskrachten en vrijwilligers kan variëren van geen tot 50% betaalde krachten.