Opdracht Ledenwerving

Stap 1:  Analyseer je eigen situatie

 1. Onderzoek je organisatie
  • Hoe is je organisatie samengesteld?
  • Wat willen je leden/leerlingen/klanten/deelnemers?
  • Wat biedt je vereniging/organisatie?
 2. Onderzoek je omgeving
  • Wat doen je concurrenten?
  • Binnen welke doelgroepen liggen kansen?
  • Waar is vraag naar?
 3. Beschrijf je ambitie bij ledenwerving

Stap 2: Kies je doelgroep/levensfase

 1. Kies de doelgroep
  • In welke levensfase valt de doelgroep?

Levensfase

Behoefte

Benadering

Dreumes

Spelen en plezier

Mond-tot-mondreclame

Schoolkind

Leren door doen

Benader de ouders

Puber

Motivatie fluctueert

Ga in gesprek

Student

Beperkte vrije tijd

Bied flexibel aanbod

(Niet) werkende

Te combineren met andere activiteiten?

Bied goede faciliteiten

Gepensioneerde

Variabel in tijd en  mogelijkheden

Focus op sociaal contact

Oudere

Eigen tempo, veilig

Ga naar de oudere toe!

 

  • Kies bij welke cultuuridentiteit de doelgroep past?
   • Sociaalgerichte deelnemer
   • Belevenisgerichte deelnemer
   • (Artistiek) ambitieuze deelnemer

Stap 3: Bedenk een een persona (concrete en realistische weergave van een potentieel lid)

 1. Beschrijf de persona volgens onderstaande kenmerken. Bekijk een voorbeeld van een persona.
  • Persoon (bijv. gender, leeftijd, leefsituatie, beperkingen)
  • Motieven voor cultuurbeoefening (bijv. sociaalgericht, artistieke ambities, belevenisgericht)
  • Hobby’s en interesses
  • De link van de persona met jouw organisatie
  • Behoeftes (bijv. persoonlijke aandacht, artistiek inhoudelijke wensen)
  • Belemmeringen, drempels en knelpunten
  • De lokale media en communicatie die de persona volgt

Stap 4: Bedenk een nieuw product of pas huidige aanbod aan. Denk daarbij aan:

 • Product
 • Prijs
 • Plaats
 • Personeel
 • Partners
 • Promotie
 • Propositie
 • Proces
 • Planning