Aanvragen Presentatiesubsidie 1

Stap 1 van 8.
1. Introductie

* = verplicht veld
Bekijk hier een voorbeeld van het aanvraagformulier

Let op! Het formulier wordt niet tussentijds opgeslagen. Zorg dat je de volgende documenten klaar hebt staan, zodat je deze bij stap 6 kunt uploaden:

  • Uittreksel statuten KvK
  • Uittreksel statuten (indien nog niet in bezit van CultuurSchakel)
Over welk jaar vraag je basissubsidie aan?*

Voor welke datum dien je jouw aanvraag in?*
Voor welk bedrag vraag je subsidie aan?*
Je kunt maximaal € 2.000 aanvragen!


2. Gegevens aanvrager
3. De presentatie

Data presentaties

Aantal deelnemers

Samenvatting presentatie

4. Uitgaven presentatie

Honoraria/onkostenvergoeding

Denk hierbij aan artistieke leiding, instrumentale begeleiders, solisten, orkest, kunstenaars etc. Let op! Productiekosten en -leiding vallen onder de post overheadkosten.

Zaalhuur

Generale repetitie
Presentatie
Repetitiekosten Repetitiekosten alleen invullen als je geen Basissubsidie ontvangt.
Totaal zaalhuur
€ 0,00

Bijkomende kosten zaalhuur

Denk hierbij aan stoelen, podium, licht en geluid.

Aankleding

Denk hierbij aan kostuums, decor, kap/grime, rekwisieten.

Promotie

Denk hierbij aan drukwerk, websites, advertenties.

Overige kosten

Denk hierbij aan auteursrechten, bladmuziek, tekstboekjes, huur instrumenten, transportkosten, evenementverzekering, EHBO, vergunningen.

Subtotaal presentatiekosten
€ 0,00

Overhead

Denk hierbij aan secretariaats- en productiekosten. Deze kosten mogen maximaal 5% van het subtotaal presentatiekosten bedragen.

Onvoorzien

Deze kosten mogen maximaal 2% van het subtotaal presentatiekosten bedragen.

Presentatiekosten

Subtotaal presentatiekosten
€ 0,00
Overhead
€ 0,00
Onvoorzien
€ 0,00
Totaal presentatiekosten
€ 0,00
5. Inkomsten presentatie

Toegangsbewijzen

Overige inkomsten

Programmaboekjes

Totaal programmaboekjes 
Totaal programmaboekjes
€ 0,00

Overige subsidieverlener(s)

Sponsoring

Totaal overige inkomsten
€ 0,00

Saldo

De subsidie bedraagt maximaal € 10.000 en is nooit hoger dan inkomsten aan toegangsbewijzen.

Totale presentatiekosten
€ 0,00
Totaal toegangsbewijzen
€ 0,00
Totaal saldo
€ 0,00
6. Upload documenten

7. Controleren
Gegevens controleren
1. Introductie
Heb je eerder subsidie van CultuurSchakel ontvangen?*
2. Gegevens aanvrager
Naam organisatie
Rechtsvorm
IBAN
KvK-nummer
Website
Vrijwilligersorganisatie
Contactpersoon
Voornaam
Achternaam
Functie
Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mail
3. De presentatie
Titel presentatie
Discipline
Naam artistieke leiding
Aantal presentaties
Raming publieksaantal

Data presentaties

Aantal deelnemers

Totaal aantal deelnemers
Aantal amateurs
Aantal Haagse amateurs

Samenvatting presentatie

Geef een korte samenvatting van de presentatie
4. Uitgaven presentatie

Honoraria/onkostenvergoeding

Totaal honoraria

Zaalhuur

Generale repetitie
Presentatie
Repetitiekosten
Totaal zaalhuur

Bijkomende kosten zaalhuur

Totaal bijkomende kosten zaalhuur

Aankleding

Totaal aankleding

Promotie

Totaal promotie

Overige kosten

Totaal overige kosten
Subtotaal presentatiekosten

Overhead

Totaal overhead

Onvoorzien

Totaal onvoorzien

Presentatiekosten

Subtotaal presentatiekosten
Overhead
Onvoorzien
Totaal presentatiekosten
5. Inkomsten presentatie

Toegangsbewijzen

Totaal toegangsbewijzen

Overige inkomsten

Programmaboekjes

Totaal programmaboekjes
Totaal programmaboekjes

Overige subsidieverlener(s)

Totaal aan overige subsidieverlener(s)

Sponsoring

Totaal aan sponsoring
Totaal overige inkomsten

Saldo

Totale presentatiekosten
Totaal toegangsbewijzen
Totaal saldo
6. Upload documenten
8. Ondertekening

We sturen een bevestiging met een kopie van het formulier naar: .

Zodra je op verzenden klikt, kun je geen aanpassingen meer doen.
Klik hier of sleep om een
bestand te uploaden.
Kostenpost
Bedrag
Totaal honoraria
0,00
Op/van*
Tot
Naam locatie*
Zaalcapaciteit*
Kies een stadsdeel*
Aantal toegangsbewijzen
Stukprijs
Totaal
Totaal toegangsbewijzen
0,00
Nog een emailadres toevoegen?