Aanvragen Presentatiesubsidie 2

Stap 1 van 7.
1. Introductie

* = verplicht veld

Bekijk hier een voorbeeld van het aanvraagformulier

Let op! Het formulier wordt niet tussentijds opgeslagen. Zorg dat je de volgende documenten klaar hebt staan, zodat je deze bij stap 5 kunt uploaden:

  • Uittreksel KvK
  • Uittreksel statuten (Indien niet in bezit van CultuurSchakel)
  • Projectplan
  • CV’s artistiek team en personen die scholing en/of begeleiding verzorgen
  • Begroting en dekkingsplan (Als je een project organiseert waarbij de podiumpresentatie door amateurs onderdeel is van een groter geheel, bijvoorbeeld een festival of professioneleproductie, upload dan ook een aparte begroting en dekkingsplan van het amateurgedeelte)
  • Evaluatie laatst georganiseerde presentatie (Indien je voor de tweede keer voor dezelfde presentatie een aanvraag indient)
Over welk jaar vraag je basissubsidie aan?*

Voor welke datum dien je jouw aanvraag in?*
Voor welk bedrag vraag je subsidie aan?*
Je kunt maximaal € 2.000 aanvragen!


2. Gegevens aanvrager
3. De presentatie

Data presentaties

Aantal deelnemers

Samenvatting presentatie

4. Onderbouwing presentatie

Inhoudelijke analyse

Kwaliteit

Maximaal 350 woorden
Maximaal 250 woorden
Maximaal 250 woorden
Maximaal 250 woorden

Amateurparticipatie

Maximaal 350 woorden
Maximaal 350 woorden
Maximaal 350 woorden
Maximaal 250 woorden

Publieksbereik

Maximaal 250 woorden
Maximaal 250 woorden

Financiële analyse

Maximaal 250 woorden

Organisatie-analyse

Maximaal 250 woorden
Maximaal 250 woorden
Maximaal 250 woorden
5. Upload documenten

6. Controleren
Gegevens controleren
1. Introductie
Heb je eerder subsidie van CultuurSchakel ontvangen?*
2. Gegevens aanvrager
Naam organisatie
Rechtsvorm
IBAN
KvK-nummer
Website
Vrijwilligersorganisatie
Contactpersoon
Voornaam
Achternaam
Functie
Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mail
3. De presentatie
Titel presentatie
Discipline
Naam artistieke leiding
Aantal presentaties
Raming publieksaantal

Data presentaties

Aantal deelnemers

Totaal aantal deelnemers
Aantal amateurs
Aantal Haagse amateurs

Samenvatting presentatie

Geef een korte samenvatting van de presentatie
4. Onderbouwing presentatie

Kwaliteit

Beschrijf de artistieke doelstelling en geef aan waarom en hoe je deze wilt bereiken. Geef aan wat deze presentatie bijzonder maakt voor deelnemers en publiek.
Geef aan hoe de presentatie de deelname en het bezoek aan amateurkunstuitingen versterkt of vergroot en bijdraagt aan een levendig Haags amateurkunstklimaat.
Beschrijf het vernieuwende karakter van de presentatie of waarom het een aanvulling is op het bestaande Haagse aanbod.
Geef aan wie de uitvoerenden zijn en met welke organisaties je samenwerkt.

Amateurparticipatie

Geef aan welk aandeel en welke eigen inbreng amateurs hebben in de presentatie. Geef aan op welke manier deelname voor amateurs een meerwaarde oplevert.
Licht toe hoe de werving/selectie plaatsvindt.
Geef aan welke scholing en/of begeleiding de deelnemende amateurs krijgen.
Is er sprake van een vervolgtraject na de presentatie?
Licht het vervolgtraject toe:

Publieksbereik

Benoem de doelgroepen en geef aan of nieuw publiek met deze presentatie wordt bereikt.
Benoem de middelen/acties die worden ingezet om de doelgroep te bereiken. Upload aan het einde van de aanvraag het projectplan, inclusief het publiciteitsplan.

Financiële analyse

Geef een toelichting op de begroting en het dekkingsplan en geef bij deelprojecten aan bij welk onderdeel amateurs betrokken zijn. Upload het dekkingsplan aan het einde van de aanvraag.

Organisatie-analyse

Geef de globale projectplanning weer
Heb jij of heeft een van de andere organisatoren eerder een gelijksoortige presentatie met succes afgerond?
Licht deze presentatie(s) toe en geef aan welk deel amateurs betreft:
Licht toe waarom je verwacht deze presentatie met succes af te ronden:
5. Upload documenten
7. Ondertekening

We sturen een bevestiging met een kopie van het formulier naar: .

Zodra je op verzenden klikt, kun je geen aanpassingen meer doen.
Klik hier of sleep om een
bestand te uploaden.
Kostenpost
Bedrag
Totaal honoraria
0,00
Op/van*
Tot
Naam locatie*
Zaalcapaciteit*
Kies een stadsdeel*
Aantal toegangsbewijzen
Stukprijs
Totaal
Totaal toegangsbewijzen
0,00
Nog een emailadres toevoegen?