Leestijd: 1 minuut

1. Kunst en cultuur inzetten om maatschappelijke vraagstukken aan te snijden

De maatschappij is er de afgelopen jaren niet lichtvoetiger en eenvoudiger op geworden. Kunst kan als breekijzer dienen om lastige onderwerpen bespreekbaar te maken en te houden. En kunst kan helpen bij het oplossen van problemen. De Partij voor de Dieren, D66 en de VVD stellen in hun programma’s dat ze die rol inderdaad voor de sector zien. Marijn: “Zo denken wij er bij CultuurSchakel ook over. Een voorbeeld: het gaat, zeker sinds corona, niet zo goed met veel jongeren. Zij voelen zich eenzaam, zijn op zoek naar manieren om hun emoties te uiten, onderzoeken hun beweegredenen. Kunst en cultuur kunnen perfect bijdragen aan het verlichten van zo’n maatschappelijk probleem. Cultuur raakt overal aan. Scholing, welzijn, wonen, jongerenbeleid, ouderenbeleid. Die raakvlakken met cultuur kun je goed inzetten om allerlei kwesties aan te pakken. Vaak lijkt dit in de politiek nog niet echt door te dringen. Dan wordt er bijvoorbeeld beknibbeld op kunstlessen voor ouderen. En vervolgens wordt er welzijnsgeld besteed aan acties om eenzame ouderen weer te activeren. Terwijl cultuur al die tijd een perfect middel was om eenzaamheid te bestrijden. Verenigingen en culturele activiteiten hebben een belangrijk sociaal aspect. Gelukkig zien we dat besef hier en daar terug in de verkiezingsprogramma’s.”

VVD:  “Cultuur met impact. We dagen de sector uit bij te dragen aan maatschappelijke opgaven, en om andere doelgroepen zoals ouderen en jongeren te betrekken.”

Partij voor de Dieren: “De creatieve sector en de erfgoedwereld worden vaker betrokken bij het aanpakken van maatschappelijke opgaven, zoals de klimaatcrisis.”

CDA: “Een breed en laagdrempelig aanbod van kunst, cultuur en media draagt bij aan saamhorigheid, identiteit en begrip voor de rijkdom van culturele tradities en verenigingen.”

D66: “Om de culturele en creatieve sector effectief in te zetten voor (grote) maatschappelijke opgaven, zetten we in op het ontwikkelen van methodes van ontwerpend onderzoek voor de hele culturele sector.” En: “We richten een taskforce op van kunstenaars en ontwerpers die op verschillende ministeries ingezet kunnen worden om mee te werken aan de grote uitdagingen.”