Leestijd: 1 minuut

4. Kunst en cultuur als afspiegeling van diversiteit

Aandacht besteden aan lokale en regionale kunst en cultuur komt bij vrijwel alle partijen aan bod in het verkiezingsprogramma. Marijn: “Dat is een goede zaak, de cultuur die bij een bepaalde streek of stad hoort, verdient het om gekoesterd te worden. Ik zou er wel graag aan toe willen voegen dat diversiteit in cultuur veel verder gaat dan regionale diversiteit. Bij CultuurSchakel zien we cultuur niet alleen als de lokale fanfare, het kan ook Armeens dansen, hiphop of een Poolse theatergroep zijn. Wij zien subsidieaanvragen van allerlei soorten en maten binnenkomen. En dat is rijkdom! Ik moedig iedereen aan om amateurkunst breed te zien. Het gaat ook over informele groepen, nieuwe kunstvormen of projectmatige aanpakken. Onze subsidieregeling Geld voor je kunst! is juist om die reden een enorm succes: die regeling biedt kansen aan amateurkunstvormen die niet direct in een van de klassieke hokjes passen. En daar blijkt dus superveel vraag naar te zijn. De culturele sector zou een afspiegeling moeten zijn van alle stromingen, achtergronden en vormen. Dat maakt haar herkenbaar en toegankelijk voor iedereen.”

VOLT: “Kunst en cultuur helpen ons ook datgene te ontdekken wat we misschien nog niet kennen, door ons uit onze regionale, nationale of Europese bubbel te halen en ons te leren over bekende of nieuwe menselijke waarden.”

D66: “Ook willen we dat iedereen op een laagdrempelige manier met kunst en cultuur te maken kan krijgen. De praktijk laat zien dat dit nog niet zo is. Het Nederlands cultuurbeleid moet erop gericht zijn dat kunst en cultuur voor mensen uit alle lagen van de samenleving beschikbaar is. Cultuuronderwijs krijgt op elke school dezelfde prioriteit. Bovendien werken we toe naar een meer diverse sector.”

PvdA/GroenLinks: “ Inclusieve cultuur. We maken de naleving van de Code Diversiteit en Inclusie een voorwaarde voor het ontvangen van subsidie. Daarnaast streven we naar een culturele sector die een afspiegeling is van alle culturele stromingen en daarbij toegankelijk is voor iedereen.”

BIJ1: “BIJ1 zet zich in voor een bloeiende kunst-, cultuur- en mediasector die de Nederlandse samenleving weerspiegelt, en die toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Een sector die ons scherp houdt, ons vermaakt en onderwijst, maar die ook haar verantwoordelijkheid neemt voor haar aandeel in de koloniale geschiedenis en het slavernijverleden.”