Leestijd: 2 minuten

5. De zin van investeren in kunst en cultuur

Marijn: “Ik hoorde afgelopen week een interview op de radio. Daarin was de vraag: als er bezuinigd moet worden, waarop dan? Tot mijn afschuw was het antwoord een paar keer: ‘Op kunst en cultuur.’ Blijkbaar zijn veel mensen zich niet bewust van wat cultuur ons allemaal geeft. Van hoe verweven het is in alle aspecten van ons leven. We worden wakker en zetten muziek aan. Dat is cultuur. We trekken iets aan dat we mooi vinden. Cultuur. We fietsen naar werk of school en komen langs mooie gebouwen. Cultuur. We maken een filmpje voor TikTok. Cultuur. ’s Avonds kijken we naar een mooie film of serie. Cultuur. En zo kan ik nog wel even doorgaan.”

“Cultuur is de voedingsbodem van alles wat ons leven verrijkt. Het geeft troost en warmte. Het verbindt mensen. Kijk naar de jongeren. Zij hebben het niet makkelijk. Maar juist onder jongeren is er enorm veel kunst en cultuur. Juist zij vinden een uitlaatklep in hiphop, dans of acteren. 55% van de inwoners van Nederland beoefent zelf cultuur. En het mooie is: dat gaat dwars door de bevolking heen, ongeacht inkomen of culturele achtergrond of een chronische ziekte of beperking.”

“Kunst en cultuur hoeft niet veel geld te kosten. Maar je hebt wel een voedingsbodem nodig om te kunnen produceren. Dus we moeten stoppen om kunst als een vanzelfsprekendheid te zien. Van enkel intrinsieke motivatie en lucht kan niemand leven. Zie ook wat we eerder zeiden over Fair Pay. Kunstenaars moeten met hun werk hun brood kunnen verdienen. En waar dat niet lukt vanuit ondernemerschap, moeten we andere manieren vinden. Subsidies spelen daarin een hoofdrol. Laten we dus die subsidies koesteren en zorgen dat het subsidiebestel goed blijft aansluiten op het actuele en diverse aanbod. Onze regeling Geld voor je kunst! is hét bewijs dat de veranderende sector daar behoefte aan heeft.”    

In het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren staat: ‘De harde bezuinigingen van de afgelopen jaren brengen de bestaanszekerheid en de toegankelijkheid van kunst, cultuur en erfgoed in gevaar en moeten dus dringend worden goedgemaakt.’  Marijn: “Daar ben ik het mee eens. Cultuur is een bodem waarin je moét investeren. Want alles wat het leven de moeite waard maakt, groeit en bloeit erop.”

PVV: “Stoppen met kunst- en cultuursubsidies.”

JA21: “Opdoeken al die subsidies. Eigen broek ophouden en als er geen behoefte is aan jouw kunst, dan is het geen beroep maar een hobby.”

VVD: “We dragen cultuur een warm hart toe en zorgen ervoor dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen met, en genieten van cultuur. Dat is niet meer dan logisch, want in Nederland hebben we cultuur van wereldklasse.”

PvdA/GL: “We investeren in de culturele en creatieve sector, niet alleen via het Rijk, maar ook via gemeenten en provincies. Cultuurparticipatie, amateurkunst en muziekverenigingen ondersteunen we extra. Wij hechten grote waarde aan regionale spreiding van culturele voorzieningen en subsidies.”

BBB: “Er gaat meer geld naar kleine organisaties die niet door de bureaucratie van subsidieverlening heenkomen. Daarom wil BBB speciale regelingen voor kleine organisaties om subsidie te kunnen krijgen zonder dure onderzoeken of analyses te hoeven leveren.”

 

D66: “We breken het subsidiebestel open om beter te kunnen inspelen op nieuwe kunstvormen en nieuwe verhalen, type makers, verdienmodellen, creatieve praktijken en nieuwe (digitale) manieren om werk van makers bij het publiek te krijgen.”

SP: “We lanceren een investeringsfonds om kunst en cultuur te ondersteunen, voor kunstenaars en muzikanten van Nederlandse bodem.”