Project: Den Haag in kaart

Cultureel erfgoed

Onze stad, Groep 5-6

De stad zag er niet altijd uit zoals deze er nu uitziet, in de loop van de tijd is er veel veranderd. De leerlingen ontdekken overeenkomsten en verschillen tussen vroeger en nu door oude en hedendaagse plattegronden en stadsgezichten te onderzoeken en te vergelijken. Naar aanleiding van het onderzoek maken ze zelf een stukje plattegrond. Ook ontdekken ze welk (historisch) verhaal er achter die ‘saaie’ blauwe straatnaambordjes schuilt. In een muurkrant of informatiebord verwerken de leerlingen het verhaal achter de naam van de straat waar ze zelf wonen.