Meer over COH

Het wordt steeds belangrijker om kennis te combineren met andere vaardigheden, zoals creativiteit, probleemoplossen, samenwerken en kritisch denken. Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) is betekenisvol onderwijs en leert kinderen andere ‘talen’ spreken. Talenten worden zichtbaar en deze vorm van onderwijs maakt leren plezierig en uitdagend.

Cultuur beleven

COH laat kinderen cultuur beleven en daagt hen uit hun ideeën te verbeelden. Dat gebeurt tijdens cultuurlessen door de eigen leerkracht, een Kunstenaar in de klas of bezoek aan een tentoonstelling, film, muziek- of theatervoorstelling.

Lesmateriaal

Het bekijken van een voorstelling of de ontmoeting met een Kunstenaar in de klas is onderdeel van een totaalpakket, waarbij de groepsleerkracht zelf het cultuuronderwijs geeft. Dat gebeurt aan de hand van thema’s, die passen bij de leeftijd en ontwikkeling van leerlingen. Het lesmateriaal is gratis beschikbaar en ontwikkeld door groepsleerkrachten van Haagse basisscholen in samenwerking met vertegenwoordigers van de Haagse culturele instellingen.

Meer weten over COH?

Cultuuronderwijs op zijn Haags is opgezet om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen. Klik hier voor meer informatie of stuur een mail naar cultuuronderwijsopzijnhaags@cultuurschakel.nl met je vraag en contactgegevens. Een van onze cultuurcoaches neemt dan contact met je op.

Mede mogelijk gemaakt

Cultuuronderwijs op zijn Haags wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en gemeente Den Haag.