Cultuuraanbod met en zonder subsidie

Met COH ontdekken leerlingen hun talenten en creativiteit tijdens cultuurlessen op school, culturele activiteiten in de stad, een Kunstenaar in de klas en Doe-activiteiten. Door dit uiteenlopende aanbod leren zij op een nieuwe manier naar zichzelf en de wereld te kijken. Het doel is planmatig de creatieve ontwikkeling van de leerlingen aan te wakkeren en verder te stimuleren. Ons cultuuraanbod is onderverdeeld in:

  • Cultuurbezoeken: Deze staan jaarlijks in Vonk op papier en altijd online met een rijk aanbod van de Haagse culturele instellingen binnen alle disciplines, met dank aan de gemeente Den Haag. Zij stelt basisscholen een subsidie van maximaal € 11,50 per leerling beschikbaar voor culturele bezoeken.
  • Kunstenaar in de klas: Hij of zij vertelt in geuren en kleuren in de klas over kunst in beeld en geluid. (niet-gesubsidieerd)
  • Doe-activiteiten: Verschillende Haagse aanbieders bieden cultuur interactief aan. Op school of op locatie gaan de leerlingen dan aan de slag met film, theater, dans, rap, muziek of beeldende kunst. (niet-gesubsidieerd)