Cultuuronderwijs binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) richt zich op herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Op de menukaart van het NPO staat dat kunst- en cultuuronderwijs een positief effect heeft op de brede sociaal-emotionele en de fysieke ontwikkeling (motoriek) van leerlingen. Daarnaast hebben de kunstvakken zeker ook effect op hun welbevinden. Maar hoe pak je dat zo snel aan? CultuurSchakel adviseert en begeleidt hierin. We zetten graag verschillende mogelijkheden op een rij hoe je NPO-middelen inzet voor jullie cultuuronderwijs.

Samenwerking met een culturele instelling

In Den Haag zijn heel veel verschillende culturele instellingen die werken met kunstvakdocenten of kunstenaarsdocenten. Deze kunnen voor een langere periode aan je school verbonden zijn of bieden projecten en lessenseries. Elke instelling heeft specifieke kennis en ervaring, over bijvoorbeeld sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfvertrouwen, burgerschap, maakonderwijs of taalontwikkeling. Onze cultuurcoaches kunnen je adviseren in de keuze voor een culturele instelling die bij jullie past.

Kunstvakdocenten in school

Een culturele instelling op school of met kunstenaars of vakdocenten in de klas kan effectief worden ingezet zodat uw eigen docenten worden ontlast. Een instelling of kunstvakdocent kan ook een deel van de klas begeleiden wat ruimte biedt aan de eigen docent om les te geven aan een kleinere groep leerlingen.

Boek extra voorstellingen of museumbezoek

Het bezoek van leerlingen aan een voorstelling of een museum draagt bij aan hun welbevinden. Het vergroot hun wereld, hun verbeeldingskracht en hun cultureel kapitaal. Maak je keuze uit het Haagse culturele aanbod in onze brochure Expeditie C.

Doe-activiteiten

Via een culturele instelling kun je een actieve of interactieve workshop, rondleiding of andere korte activiteit boeken. Doe-activiteiten duren niet langer dan twee lesuren en vinden plaats op school, in de stad, of bij een culturele instelling.

De cultuurcoaches van CultuurSchakel

Heb je behoefte aan (kosteloos) advies en ondersteuning op maat bij invulling van cultuuronderwijs bij jou op school met NPO-middelen? Neem dan contact op met jouw cultuurcoach van CultuurSchakel.

Onze cultuurcoaches:

  • kennen het hele Haage culturele veld en adviseren je graag welke culturele instellingen het beste aansluiten bij jullie vraag en leerling populatie.
  • ondersteunen je bij het maken van keuzes die aansluiten bij jullie curriculum en bijdragen aan de kwaliteit van het cultuuronderwijs.
  • verbinden zich voor langere tijd aan jullie school, ook als het NPO is afgelopen. De cultuurcoach werkt met de cultuurcoördinatoren op de verschillende vestingen

SLO en NPO

Naast een overzicht van kaders ('wat moet’ in het curriculum) zijn er door het SLO nu ook handreikers (‘wat mag’  in het curriculum) ontwikkeld, voor onder andere de kunstvakken om het NPO doelgericht verder vorm te geven. Ook zijn er thema-handreikers, die ingaan op sociaal-emotionele ontwikkeling, vso/pro, mediawijsheid en formatief evalueren. Hierbij is ook veel materiaal beschikbaar dat direct inzetbaar is bij de kunstvakken. Meer informatie is te vinden op de website van het slo.

Meer informatie

Neem voor meer informatie en vragen contact op met jouw cultuurcoach of stuur een mail.

Voorbeelden uit de praktijk

  • Een school werkt samen met een culturele instelling binnen een lange leerlijn theater, docenten en makers werken met de leerlingen gericht op persoonlijke ontwikkeling en makerschap.
  • Een school nodigt docenten van een hiphop centrum uit als bijdrage aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Hiphop gaat over respect en tolerantie, over gelijkwaardigheid en luisteren naar elkaar.
  • Een culturele instelling verrijkt het lesprogramma met lessenseries spoken word en rap ter versterking van identiteitsvorming en taalontwikkeling.

Aan de slag met NPO

In het NPO is in 2021 bepaald dat alle scholen een schoolscan uitvoeren. Met behulp van die schoolscan hebben scholen zicht gekregen op vertragingen en behoeften bij leerlingen als gevolg van de coronacrisis. Het is raadzaam om de schoolscan periodiek te actualiseren. Door de schoolscan opnieuw uit te voeren, breng je in kaart waar jouw leerlingen en school nu staan, en kun je het schoolprogramma waar nodig bijstellen. Hiervoor biedt de website van NPO een vernieuwd stappenplan aan. Download het stappenplan.

Of stel het schoolprogramma samen via een interactieve overzichts-infographic, die bestaat uit vijf klikbare onderdelen: schoolscan, menukaart, schoolprogramma, uitvoering en verantwoording, en bekostiging en monitoring. Erg handig want de infographic sluit aan op de jaarcyclus die leraren, schoolleiders en schoolbesturen doorlopen. Direct aan de slag.

Kosten NPO voor jouw school

Scholen in het voortgezet onderwijs krijgen uit het NPO verschillende bedragen in de vorm van aanvullende bekostiging, en kunnen diverse subsidies aanvragen. Bekijk hier de regelingen voor het voortgezet onderwijs.

Veelgestelde vragen over NPO

Op de website van het NPO vind je een overzicht met antwoorden op vragen over onder andere het steunprogramma, vergoeding en de schoolscan. Vind jouw antwoord hier.