Haags cultuurtraject voor scholen en aanbieders

Om de gesprekken met scholen en aanbieders te structureren, maken de cultuurcoaches onder andere gebruik van het Haags cultuurtraject. Deze schema’s helpen om de vraag van school of de aanbieder te verhelderen en de dienstverlening te optimaliseren. Cultuuronderwijs op zijn Haags kan gebruikt worden als middel om op gestructureerde wijze aan cultuuronderwijs te doen in de klas. Bekijk en download het schema door op de afbeelding te klikken.

Begeleiding voor school

1. Begeleidingstraject CultuurSchakel op school

In dit schema wordt de cyclus van ondersteuning zichtbaar die de cultuurcoaches van CultuurSchakel kunnen bieden.

2. Wat biedt CultuurSchakel de school

In het schema hieronder worden de manieren waarop CultuurSchakel de scholen kan ondersteunen, weergegeven.

Inhoudelijk voor school

1. School en cultuuronderwijs

Per school, maar soms ook per locatie, kan een specifieke focus gelden die nodig is om cultuuronderwijs uit te voeren. Op deze afbeelding staan een aantal voorbeelden van speerpunten op het gebied waarvan een school ondersteuning kan wensen.

2. Cultuuronderwijs en de brede ontwikkeling van het kind

Goed cultuuronderwijs biedt een kind de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen in dialoog met de wereld om hem heen. Op basis van de schoolvisie, kan een school in haar cultuuronderwijs, bij de school passende accenten leggen.

3. Gert Biesta en kunstonderwijs

De pedagogische visie op kunstonderwijs van Gert Biesta, zoals beschreven in zijn boek Door kunst onderwezen willen worden.

4. Kwaliteit in cultuuronderwijs

Als het Hoe, Wat en Waarom van cultuuronderwijs op school met elkaar samenhangen, ontstaat kwaliteit. De speerpunten van de school worden dan op de niveaus van visie, beleid en activiteiten zichtbaar.

Begeleiding voor aanbieder

1. Wat biedt CultuurSchakel de culturele aanbieder?

In dit schema staan alle mogelijkheden waarop CultuurSchakel de culturele aanbieders kan ondersteunen.

Advies op maat?

Vraag het aan de cultuurcoach en maak een afspraak.