Bijeenkomsten

CultuurSchakel organiseert jaarlijks verschillende bijeenkomsten voor scholen en/of culturele aanbieders, aan de hand van actualiteiten, thema's of voor leernetwerken. Wat zijn de laatste ontwikkelingen op jouw vakgebied en wat kunnen deze betekenen voor jouw werkveld? Het bijwonen van onze bijeenkomsten is een mooie gelegenheid om jouw ervaringen en inzichten te delen met andere scholen of met culturele aanbieders.  Bekijk hieronder het overzicht en meld je aan.

<< Keer terug naar de vorige pagina

Impact 2022

Voor directies, leerkrachten, icc’ers en kunstvakdocenten uit het voortgezet-, speciaal- en...

Themabijeenkomst Speciaal onderwijs

Voor icc’ers en leerkrachten speciaal onderwijs en educatoren van musea en podia

Masterclass Draagvlak

Voor interne cultuurcoördinatoren

Vakoverstijgend werken vanuit muziek

Voor icc’ers, (vak)leerkrachten in alle kunstdisciplines, schooldirecties en educatiemedewerkers