Project: Ik maak

Theater

Identiteit, Groep 7-8

De klas ontvangt een brief van een theaterdirecteur. Hij vraagt de leerlingen om ideeën en thema’s aan te dragen voor voorstellingen in zijn theater. Dan begint het zoeken naar de voor de leerlingen belangrijke thema’s.  Ze vinden inspiratie in de wereld om hen heen, ontwikkelen personages en oefenen spelvormen. Ze verdiepen zich in alle aspecten van het theater maken, zoals theaterberoepen, muziek, decor, dialogen, stemgebruik en lichaamshouding. Een plan van aanpak helpt ze om stap voor stap hun ideeën concreet te maken. De finale van het project bestaat uit het maken van een theatrale promotietrailer die ze aan de directeur van het theater kunnen geven. Op de weg daarnaartoe hebben ze veel geleerd over wat ze belangrijk vinden en hoe je ideeën kunt vormgeven.