Wil jij als school meer doen aan cultuur?

Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) zorgt voor een extra impuls van cultuur op de Haagse basisscholen. Dat doen wij door scholen advies, cultuuraanbod, lesmateriaal, scholing en financiële regelingen te bieden.

Bekijk de opbouw van COH in deze infographic

Zo helpen wij cultuuronderwijs duurzaam te verankeren in het schoolplan. Ons doel is planmatig de creatieve ontwikkeling en talenten van de leerlingen aan te wakkeren en verder te stimuleren. Niet als een leuk extraatje, maar als een essentieel onderdeel van wat je alle kinderen aan bagage wilt meegeven tijdens het opgroeien.

Wat kan CultuurSchakel voor jou betekenen?

Lesmateriaal
COH heeft speciaal voor Haagse basisscholen een Haagse Ladekast met lesmateriaal in alle kunstdisciplines direct online beschikbaar gemaakt voor alle groepen.

Scholing & Begeleiding
Werken met COH betekent ook inzetten op deskundigheidsbevordering van de leerkrachten op het gebied van cultuuronderwijs.

  • Als je wilt gaan werken met COH geven we een startbijeenkomst aan het hele team. Daarna kun je kiezen uit een ruim aanbod van workshops, zoals filosofisch gesprek met kinderen en het creatief proces
  • Wij bieden je daar nu een jaar lang een COH Expert (kunstvakdocent) bij aan. De expert komt samenwerken met leerkrachten om vertrouwd te raken met het lesmateriaal.
  • Vraag jouw cultuurcoach om advies op maat, als je plannen hebt en nog niet precies weet hoe je deze wilt invullen.

Cultuuraanbod
Het cultuuraanbod is allemaal op elkaar afgestemd om een zo volledig mogelijk lesaanbod te bieden. Zo kun je bijvoorbeeld een bezoek aan een culturele instelling combineren met lesmateriaal voor in de klas en daarbij een Kunstenaar in de klas boeken. 

  • Als school maak je vast al gebruik van het cultuuraanbod uit Vonk en breng je een bezoek aan een museum of theater met je klas of school. Je kunt ook een culturele instelling uitnodigen op school. 
  • Nodig een Kunstenaar in de klas uit die aansluit bij het gekozen lesmateriaal uit de Haagse Ladekast. Erg interessant voor de leerlingen om te horen wat de kunstenaar over zijn beroep vertelt.
  • Doe-activiteiten zijn actieve en interactieve workshops, rondleidingen of andere korte activiteiten, die je als school kunt boeken.

Mede mogelijk door

COH maakt deel uit van de landelijke subsidies voor cultuuronderwijs met kwaliteit. COH maakt cultuuronderwijs zo toegankelijk en duurzaam mogelijk. Dit doen wij in samenwerking met Haagse basisscholen en culturele partners. Zo komt kunst en cultuur dichtbij alle Haagse kinderen. COH wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en de gemeente Den Haag.