Wat is Cultuuronderwijs op zijn Haags?

Met Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) ontdekken leerlingen hun talenten en creativiteit tijdens cultuurlessen. Door ons uiteenlopende aanbod leren zij op een nieuwe manier naar zichzelf en de wereld te kijken. Alle Haagse basisscholen kunnen via COH van advies, aanbod, scholing en financiële regelingen gebruik maken om cultuuronderwijs duurzaam te verankeren in het schoolplan.

Ons doel is planmatig de creatieve ontwikkeling van de leerlingen aan te wakkeren en verder te stimuleren. Niet alleen als een leuk extraatje, maar als een essentieel onderdeel van wat je een kind aan bagage wilt meegeven tijdens het opgroeien. Dit doen wij door te blijven werken aan een aanbod dat gebruiksvriendelijk, kosteloos is én kwaliteit biedt.

Subsidie voor implementatie van COH

Je kunt eenmalig een bedrag van € 1.600,- of € 3.200,- aanvragen, als je COH structureel invoert in het lesprogramma. Kies je ervoor COH gedeeltelijk in te voeren binnen een projectperiode of bijvoorbeeld alleen de onder-, midden- of bovenbouw, heb je recht op € 1.600,-. Je kunt de subsidie naar eigen inzicht gebruiken voor duurzame materialen zoals muziekinstrumenten, schildersezels en culturele activiteiten bijvoorbeeld Kunstenaar in de klas. Deze subsidieperiode loopt nog t/m december 2020.

Wat kan COH allemaal voor jou doen?

  • Vraag jouw cultuurcoach om advies op maat als je plannen hebt met cultuureducatie en nog niet precies weet hoe je dit wilt invullen.
  • Maak gebruik van ons lesmateriaal door te kiezen uit verschillende vakdisciplines. 
  • Je kunt ons vragen om aan een team van leerkrachten de startbijeenkomst COH te geven. Daarnaast kun je kiezen uit meerdere workshops, zoals creatief proces en filosofie met kinderen.
  • Vraag je cultuurcoach om een COH Expert. Deze vakdocent geeft cultuuronderwijs aan de leerlingen en begeleidt hier tevens de leerkrachten in. 

Ben je geïnteresseerd in meer cultuur bij jou op school? Neem voor meer informatie contact op met jouw cultuurcoach of mail ons

Mede mogelijk gemaakt

COH maakt deel uit van de landelijke subsidies voor cultuuronderwijs met kwaliteit. COH maakt cultuuronderwijs zo toegankelijk en duurzaam mogelijk. Dit doen wij in samenwerking met Haagse basisscholen en culturele partners. Zo komt kunst en cultuur dichtbij alle Haagse kinderen. COH wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en gemeente Den Haag.